H.Jozef en Theresia Parochie Maastricht

                                              St. Theresiaplein 8, 6213 CG Maastricht tel: 043-3215591

                                          voor afspraken is de pastorie bereikbaar van maandag tot en met vrijdag

                                             van 10.00 uur tot en met 13.00 uur

                                                                 email: info@theresiamaastricht.net

Maand maart 2017

Uit ons parochieblad

DOOP VAN DE HEER

(2017)

God twittert niet. Goddank. God verschijnt ook niet op facebook met een geglaceerde photo van zichzelf om ons te laten weten hoezeer Hij het met zichzelf getroffen heeft.

God is in onze brouhaha van elkaar overstemmende media de Grote Stille. Hij roept niet, Hij schreeuwt niet, Hij schettert niet. Hij komt eerder bedeesd over.

Zijn stem lijkt te zacht geworden. Dinsdag a.s. wordt een zoon, man en vader van 46 na een elke beschrijving tartend bedrijfsongeluk naar zijn laatste rust gebracht.

Een rustige, bescheiden mens die nooit de schijnwerper van publieke aandacht zocht. Zijn vrouw en zijn zoon van tien, zijn beide ouders stralen diezelfde bescheidenheid, diezelfde stilheid uit.

Aardige, rustige, goedgemanierde mensen. Mensen door wie het gewone leven (het leven dat de meeste mensen leven) zijn lijn en zijn richting behoudt.

En juist zulke lieve, ietwat bedeesde mensen treft het onbevatbare leed. Wat kun je dan zeggen? Bijna niks. Misschien alleen maar dit: Wij geloven niet in een God die troont.

Wij geloven in God die zich oppakt om ons te zoeken. Die daarin zover gaat dat Hij als baby geboren wordt om ons zo nabij te zijn als onze eigen huid.

En als God groot gegroeid is, en net als iedere volwassen mens zijn weg, zijn bestemming moet vinden, wordt Hij geen carrièrejager. Hij gaat kopje onder in ons onrustige mensenlot.

Hij laat zich door de Doper dopen in de rivier van ons menselijk falen. De rivier van het menselijk tekort. De rivier van de goede bedoeling en het geringe resultaat.

De rivier van de wond die het leven kan slaan. God wast zich in ons vuil. Kan Hij door zijn stilheid troosten? Ik hoop het. Ik zie of hoor geen andere troost. God twittert niet.

Goddank. God houdt zich ver van de galerij der zelfingenomenheid die facebook heet. In de stilte zal Hij spreken. De stilte van Hem die vanaf het hout regeert.

A. van den Berg 

Vieringen in de maand maart 2017

WOENSDAG 1 MAART 2017 ST. JOZEF ASWOENSDAG H. Mis 19.00 uur

DONDERDAG 2 MAART 2017 ST. THERESIA  9.00 uur H.MIS

VRIJDAG 3 MAART 2017 ST. THERESIA 9.00 uur H. MIS 1e vrijdag van de maand

VRIJDAG 3 MAART 2017 ST. JOZEF H. Mis 19.00 uur

ZATERDAG 4 MAART 2017 ST. JOZEF    1e ZONDAG VAN DE 40- DAGENTIJD

H. Mis 17.30 UUR

zang: Gemengd Koor

t.i.v.:  Pierre Beckers. Tiny Jennekens-Wijnhoven. Riny Willems-Jamin. Jef Habets. Paul Lardinois.

ZONDAG 5 MAART 2017 ST. THERSIA     1e ZONDAG VAN DE 40- DAGENTIJD

H. Mis 10.30 UUR

zang: Gemengd Koor

t.i.v.: Overl. Zusters en familieleden van de Zusters Onder de Bogen. Netty Franssen-Gerardu. Jim en Lucien Soulier.

Arnaud Hesselink. Overledenen van de fam. Hameleers-Mommers (jaard.). Overledenen van de fam. Krischker-Kinne.

Michel Dols en Mieneke Dols-Gerardu. Christianne Paris. Ietje Schyns-Wijdeveld.

Wies Lieben-Schrijnemakers (1e jaard.). Jeanny Gilissen-Castermans (jaard.)  .

MAANDAG 6 MAART 2017 ST. THERESIA   9.00 uur H.MIS

WOENSDAG 8 MAART 2017  ST. JOZEF  19.00 uur H.MIS

DONDERDAG 9 MAART 2017 ST. THERESIA  9.00 uur H.MIS

VRIJDAG 10 MAART 2017  ST. JOZEF   19.00 uur  H.MIS

ZATERDAG 11 MAART 2017 ST. JOZEF     2e ZONDAG VAN DE 40- DAGENTIJD

H. Mis 17.30 UUR

zang: Gemengd Koor

t.i.v.: André Schappin en Fien Schappin-Nelissen. Jef Hamers.

ZONDAG 12 MAART 2017 ST. THERSIA     2e ZONDAG VAN DE 40- DAGENTIJD

H. Mis 10.30 UUR

zang: Gemengd Koor

t.i.v.:  Jef en May van de Weyer-Cremers. Jim en Lucien Soulier. Els van Mulken-Frenken en Miriam.

Miet Nicolaï-Honée. Jan Kok. Jo Veugen. Annie Willems-Loontjens. Leo Theunissen. Mia L’Espoir-Rassin.

MAANDAG 13 MAART 2017 ST. THERESIA   9.00 uur H.MIS

WOENSDAG 15 MAART 2017 ST. JOZEF  19.00 uur H.MIS

DONDERDAG 16 MAART 2017 ST. THERESIA  9.00 uur H.MIS

VRIJDAG 17 MAART 2017 ST. JOZEF  19.00 uur H.MIS

ZATERDAG 18 MAART 2017 ST. JOZEF 3e ZONDAG VAN DE 40- DAGENTIJD

H. Mis 17.30 UUR

zang: Gemengd Koor

t.i.v.:   Pierre Beckers. Nardy Habets. Sjeng Smids (1e jaard.).

ZONDAG 19 MAART 2017 ST. THERESIA  3e ZONDAG VAN DE 40- DAGENTIJD

H. Mis 10.30 UUR

t.i.v.: Overl. Zusters en familieleden van de Zusters Onder de Bogen. Dames Oomes. Ouders Wahlen-Broex en zoon Christiaan Wahlen.

 Pierre en Annie Ploumen-Schillings. Jim en Lucien Soulier. Hanny Nijst-Van Schijndel (jaard.).

Mia Hogenboom-Nulens (zesw.d.). Ben, Annie, Mart en Jos Hermans. Ietje Schyns-Wijdeveld.

MAANDAG 20 MAART 2017 ST. THERESIA   9.00 uur H.MIS

WOENSDAG 22 MAART 2017 ST. JOZEF  19.00 uur H.MIS

DONDERDAG 23 MAART 2017 ST. THERESIA  9.00 uur H.MIS

VRIJDAG 24 MAART 2017 ST. JOZEF  19.00 uur H.MIS

ZATERDAG 25 MAART2017 ST. JOZEF   4e ZONDAG VAN DE 40- DAGENTIJD

H. Mis 17.30 UUR

ZONDAG 26 MAART 2017 ST. THERESIA  4e ZONDAG VAN DE 40- DAGENTIJD

H. Mis 10.30 UUR

zang: Gemengd Koor

t.i.v.:  Jim en Lucien Soulier. Jo Dolmans. Jeanne Pisters-Bänziger. Jan Kok. Miet Nicolaï-Honée.

Annie Willems-Loontjens. Leo Theunissen. Jo Veugen. Libert Dassen (jaard.). Netty Thönissen-van Eijsden (zesw.d.).

MAANDAG 27 MAART 2017 ST. THERESIA   9.00 uur H.MIS

WOENSDAG 29 MAART 2017 ST. JOZEF  19.00 uur H.MIS

DONDERDAG 30 MAART 2017 ST. THERESIA  9.00 uur H.MIS

VRIJDAG 31 MAART 2017 ST. JOZEF  19.00 uur H.MIS

 

Mocht u belangstelling hebben voor ons parochieblad laat ons dat weten.

Mensen buiten de parochie dienen zich te wenden tot bovenstaand adres.  

De kosten bedragen € 20 per jaar.