H.Jozef en Theresia Parochie Maastricht

                                              St. Theresiaplein 8, 6213 CG Maastricht tel: 043-3215591

                                          voor afspraken is de pastorie bereikbaar van maandag tot en met vrijdag

                                             van 10.00 uur tot en met 13.00 uur

                                                                 email: info@theresiamaastricht.net

Maand augustus 2016

Uit ons parochieblad

PETRUS EN PAULUS

(gevierd op de zondag vr 29 juni)

Een kolenvuur in de nacht. De nacht van Jezus’ overlevering. Mt de nacht van Pasen de belangrijkste nacht van het Christendom.

De nacht die niet wordt ontsiert door franciscaanse of pruisische sentimentaliteit. De nacht die, veel sterker dan de kerstnacht, aan het licht brengt hoe de mens in

elkaar steekt. Aan het licht. Aan het onrustige licht. Het altijd bewegende, vibrerende, zelfs dansende licht dat vlammen in het donker verspreiden. Dat licht danst over het gezicht van een mens.

Een man. Een ongeletterde visser. Een man met het hart op de tong. De man die Jezus in het gezicht heeft gezegd: ‘Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God’. En die vervolgens van Jezus

 te horen heeft gekregen: ‘Tu es Petrus: Jij bent Petrus, de Rots, en op deze Rots zal Ik mijn kerk bouwen’. Nu, in deze nacht, in dit vibrerende licht van dat kolenvuur, blijkt hoe rotsachtig die Rots is.

‘Ik ken hem niet’. ‘Mens, ik weet niet over wie je het hebt’. ‘Ik mag doodvallen als ik die man ken!’ En terstond kraait een haan. Jezus ziet Petrus in de ogen. En de Rots verliest al zijn manbare hardheid,

en loopt leeg in een niet te stelpen stroom van tranen. Is dt het fundament waarop de kerk is gebouwd? Een dal van tranen? Dat lijkt meer op een moeras dan op rotsgrond. Geen wonder dat de manbare,

strijdbeluste Islam die kerk uit de landen waar zij het eerst heeft gebloeid kon wegvagen…. Een kolenvuur in de morgen. Eerst in het grijs van de wijkende schemering. Dan in het aanbrekende licht

van de rijzende zon – in het Morgenland fel als de bruide-gom die zijn bruid begeert. Ook dit licht onthult. Maar dit licht is niet onrustig. Het schijnt strak, met een gloed die hand over hand toeneemt in intensiteit.

Weer beschijnt het die ongeletterde visser. En weer zegt zijn tong wat zijn hart gevoelt. Maar zijn tong brengt wel minder volume voort. Zijn stem klinkt bedeesd, bijna falend.

‘Ja Heer, Gij weet dat ik u liefheb’. En bij de derde keer realiseert die door de mand gevallen Rotsman zich waarom Jezus hem tot drie maal toe eenbevestigend jawoord vraagt.

Er wellen alweer tranen in zijn ogen als hij eruit gooit: ‘Heer, Gij weet alles. Gij weet dat ik u liefheb’. De Rots geeft zijn falen toe. En dan wordt zijn zwakheid de kracht waardoor

Petrus’ stoel de Heilige Stoel zal blijven ondanks het feit dat zij ooit door schandvlekken der mensheid bezet zal raken. De eerste Paus verloochent nooit zijn aard.

Op zijn oude dag wil hij er weer vandoor, tijdens de eerste christenvervolging in Rome onder Nero. Het was geen verstandig beleid, het was een vlucht die hem deed gaan, in dat vroege morgenuur,

over de Via Appia. En weer was het de blik van de Heer die hem daagde, bij de Porta Capena. En nu was het Petrus die de vraag stelde. ‘Quo vadis, Domine? ‘Waarheen gaat Gij, Heer?’

En het antwoord liet niet op zich wachten. ‘Ik ga naar Rome om opnieuw gekruisigd te worden – omdat de Rots mijn kerk verlaat’. Maar ook nu weet Petrus van bekering. Van ommekeer.

Hij keert terug op zijn schreden, hij strekt zijn handen uit, en een ander omgordt hem, en brengt hem waarheen hij niet wil…. Van Paulus is geen moment van twijfel bekend.

Het visioen dat hem op het heetst van de dag vr de muren van Damascus van zijn paard wierp, hield hem bevangen tot aan zijn onthoofding, buiten de muren van Rome, onder diezelfde Nero.

Het visioen van God die zijn Majesteit aflegt en het bestaan en de dood van een slaaf op zich neemt, en daardoor ons menselijke slavenbestaan doorkruist en open breekt voor dezelfde

Rijzende Zon der Liefde die Petrus deed teruglopen langs de Via Appia, zijn kruisdood tegemoet. Paulus zou je Gods gevangene kunnen noemen. Maar hij bezong in schroeiende woorden

het geboeid zijn door Christus als de vrijheid van een christenmens. Pie en Pauw. De eerste Paus en de eerste Theoloog. (En nog altijd de enige van blijvende betekenis:

theologische modes raken soms nog sneller uit de tijd dan de voorschriften van de haute coture.) Moge hun visioen over de Rijzende Zon van Gods Genade onze verdeelde mensheid samenbrengen

in het bezielde verband van het Huis op de Rots.

A. van den Berg

 

 

Vieringen in de maand augustus 2016

ZATERDAG 30 JULI 2016 ST. JOZEF    18e ZONDAG DOOR HET JAAR

H. Mis 17.30 UUR

t.i.v.:  Niek Tonnard (3e jaard.). Gerda Reinders-Notermans (jaard.) Sjeng Smids. Br Wilders.

ZONDAG 31 JULI 2016 ST. THERSIA   18e ZONDAG DOOR HET JAAR

H. Mis 10.30 UUR

t.i.v.: Jim en Lucien Soulier. Fien Hesemans-Van Haaster.

MAANDAG 1 AUGUSTUS 2016 ST. THERESIA   9.00 uur H.MIS

WOENSDAG 3 AUGUSTUS 2016 ST. JOZEF  19.00 uur H.MIS

DONDERDAG 4 AUGUSTUS  2016 ST. THERESIA  9.00 uur H.MIS

VRIJDAG 5 AUFGUSTUS 2016 ST. THERSIA 9.00 uur H. MIS

1e vrijdag van de maand

VRIJDAG 5 AUGUSTUS 2016 ST. JOZEF  19.00 uur H.MIS

ZATERDAG 6 AUGUSTUS 2016 ST. JOZEF    19e ZONDAG DOOR HET JAAR

H. Mis 17.30 UUR

t.i.v.:   Gerard Tiebosch en Henk Beurskens.

ZONDAG 7 AUGUSTUS 2016 ST. THERSIA   19e ZONDAG DOOR HET JAAR

H. Mis 10.30 UUR

t.i.v.: Elisa, Maria en Cornelia Heynen. Jim en Lucien Soulier. Arnaud Hesselink.

Overl. Zusters en familieleden van de Zusters Onder de Bogen.

MAANDAG 8 AUGUSTUS 2016 ST. THERESIA   9.00 uur H.MIS

WOENSDAG 10 AUGUSTUS 2016 ST. JOZEF  19.00 uur H.MIS

DONDERDAG 11 AUGUSTUS  2016 ST. THERESIA  9.00 uur H.MIS

VRIJDAG 12 AUGUSTUS 2016 ST. JOZEF  19.00 H.MIS

ZATERDAG 13 AUGUSTUS 2016 ST. JOZEF     MARIA TEN HEMELOPNEMING

H. Mis 17.30 UUR

zang: Gemengd Koor

t.i.v.: Pastor Offermans. Bijz. int. uit dankbaarheid voor een 50-jarig huwelijk. Br Wilders. Bijz. int. uit dankbaarheid.

ZONDAG 14 AUGUSTUS 2016 ST. THERSIA     MARIA TEN HEMELOPNEMING

H. Mis 10.30 UUR

zang: Gemengd Koor

t.i.v.: Frans Pompen. Annie en Pierre Ploumen-Schillings (jaard.). Jim en Lucien Soulier.

 Mia Nicolaes-Schiepers. Ouders Dassen-Frederiks en Jeanny en Giel.

MAANDAG 15 AUGUSTUS 2016 ST. THERESIA   9.00 uur H.MIS

WOENSDAG 17 AUGUSTUS 2016 ST. JOZEF  19.00 uur H.MIS

DONDERDAG 18 AUGUSTUS  2016 ST. THERESIA  9.00 uur H.MIS

VRIJDAG 19 AUGUSTUS 2016 ST. JOZEF  19.00 H.MIS

ZATERDAG 20 AUGUSTUS 2016 ST. JOZEF     21e ZONDAG DOOR HET JAAR

H. Mis 17.30 UUR

zang: Gemengd Koor

t.i.v.: Bijz. int. uit dankbaarheid voor het 40-jarig huwelijk van Loek en Jos Aussems-Verstegen.

Ouders Aussems en ouders Verstegen. Wim van Veen

ZONDAG 21 AUGUSTUS  2016 ST. THERSIA     21e ZONDAG DOOR HET JAAR

H. Mis 10.30 UUR

zang: Gemengd Koor

t.i.v.:Jo Coenen (jaard.). Jim en Lucien Soulier. Ben, Jos, Mart en Annie Hermans.

Overl. Zusters en familieleden van de Zusters Onder de Bogen.

MAANDAG 22 AUGUSTUS 2016 ST. THERESIA   9.00 uur H.MIS

WOENSDAG 24 AUGUSTUS 2016 ST. JOZEF  19.00 uur H.MIS

DONDERDAG 25 AUGUSTUS  2016 ST. THERESIA  9.00 uur H.MIS

VRIJDAG 26 AUGUSTUS 2016 ST. JOZEF  19.00 H.MIS

ZATERDAG 27 AUGUSTUS 2016 ST. JOZEF     22e ZONDAG DOOR HET JAAR

H. Mis 17.30 UUR

zang: Gemengd Koor

t.i.v.: Br Wilders. Gerard Geelen (zesw.d.).

ZONDAG 28 AUGUSTUS  2016 ST. THERSIA     22e ZONDAG DOOR HET JAAR

H. Mis 10.30 UUR

t.i.v.:Jim en Lucien Soulier. Jo Dolmans. Leonie Habets-Daenen.

MAANDAG 29 AUGUSTUS 2016 ST. THERESIA   9.00 uur H.MIS

WOENSDAG 31 AUGUSTUS 2016 ST. JOZEF  19.00 uur H.MIS

 

Mocht u belangstelling hebben voor ons parochieblad laat ons dat weten.

Mensen buiten de parochie dienen zich te wenden tot bovenstaand adres.  

De kosten bedragen € 20 per jaar.