H.Jozef en Theresia Parochie Maastricht

                                              St. Theresiaplein 8, 6213 CG Maastricht tel: 043-3215591

                                          voor afspraken is de pastorie bereikbaar van maandag tot en met vrijdag

                                             van 10.00 uur tot en met 13.00 uur

                                                                 email: info@theresiamaastricht.net

Maandoktober 2017

Uit ons parochieblad

CHRISTUS KONING

‘Jezus, denk aan mij wanneer Jij in je koninkrijk gekomen bent’. Een merkwaardig koninkrijk: je kunt er alleen maar komen door lijden en dood heen.

Een merkwaardig koninkrijk: hooggeplaatsten in kerk en staat herkennen het niet, maar die ene terrorist herkent het.

Herkent vooral de koning. Een uiterst merkwaadige koning: zijn kroon is, om met de priesterdichter Schaepman te spreken, een doornenhoed.

De troon die Hij bestijgt is een kruis. Het symbool van zijn regeermacht is niet een gouden scepter. Het wordt gevormd door zijn uitgespreide armen.

Het gebaar dat de weergaloze weerloosheid van de Liefde in zich bevat. Wat een koning! Wat een onderdaan! Wat een koninkrijk....

Ons geloof is geen triomfkreet. Ons geloof is evenmin suikergoed en marsepein voor de ziel die maar geen afscheid kan nemen van een quasi-religieuze kinderkamer.

Ons geloof gaat vanaf de eerste bladzijde van de Bijbel tot en met de laatste over een kosmische strijd, over een oorlog in het heelal - een oorlog die al werd gevoerd voordat

de eerste mens op zijn achtervoeten was gaan staan; een oorlog die zal doorgaan totdat de jongste dag aanbreekt en de laatste schaduw wijkt voor het Onoverwinnelijke Licht.

Elke oorlog in onze mensengeschiedenis is een signaal van die kosmische strijd - de strijd tussen Goed en Kwaad, tussen Licht en Donker, tussen God en hem/haar die zich van God heeft afgewend.

Die kosmische strijd loopt dwars door alle menselijke tegenstellingen heen. Niemand, geen mens, kan zeggen: ik sta volledig aan de goede kant, aan de kant van het Licht.

In ieder van ons, niemand uitgezonderd, werpt de Duisternis haar schaduwen. Een priester kan op het altaar de hoogstheilige handeling van de consecratie verrichten;

 maar als hij op hetzelfde moment denkt: ‘Ik verafschuw dat kwezelige mens daar vóór mij’, dan wordt die hoogstheilige consecratie niet ongeldig maar dan staat door

zo’n haatvolle gedachte die priester schouder aan schouder met de geesten uit de Afgrond, met de Tegenstanders van Christus’ Koningschap -

al is hij honderdmaal gewijd en priester tot in eeuwigheid. De Wehrmachtssoldaat die in 1944 met zijn bloedjonge lichaam een brabantse baby van een paar maanden

tegen de rondspattende granaatscherven beschermt en zodoende zelf bloedjong omkomt, sterft aan de kant van het Licht; maar de zgn. verzetsheld die een sluipmoord

pleegt op een volgens het gerucht collaborerende landgenoot, staat minstens met één voet in het rijk van de Duisternis. Een Wassenaarse mevrouw, die zichzelf als ‘hoogopgeleid’ kenschetst,

en die, zich wentelend in politieke correctheid, met een meewarige glimlach het woord ‘populisten’ uitspreekt, en die nu al een octaaf lang slecht slaapt vanwege de verkiezing van Trump,

staat verder van het Licht af dan die mevrouw uit Rotterdam-Zuid die, omdat ze haar vertrouwde buurt naar de radsmodee zag gaan, op Leefbaar Rotterdam heeft gestemd,

maar haar antipathie overwon en haar Turkse buurvrouw op de koffie heeft genodigd. De scheidslijn tussen Licht en Duister loop dwars door onszelf heen.

Als we nou persé moeten morrelen aan het Onze Vader: weet u wat een wezenlijke verbetering zou zijn? Als we zouden bidden ‘zoals wij ook aan anderen hun schuld vergeven hebben’!

Dàt staat er namelijk in het Grieks. Het is een hoofdregel, een grondwet in het Koninkrijk van het Licht: dat je het Onzevader niet kunt bidden als je niet vergeven hebt!

Vergeving is de munitie in de strijd tussen het Licht en het Duister. Stellen we onszelf de vraag, op deze zondag van Christus Koning: zijn er mensen, is er iemand, heel concreet,

tegen wie ik een wrok koester? Ik vermoed dat op de gevoelige plaat van ieders hart nu wel een gezicht verschijnt. Doen we daar iets aan in de weken die ons nog scheiden

van het Feest aangaande de geboorte van het Licht? De koning met zijn doornenhoed opent zijn armen. Zijn liefde is niet alleen weerloos, maar ook weergaloos. Hij houdt zijn armen open...

 A. van den Berg 

 

NIEUWE KERKMEESTERS

Hoopgevend: er zijn nog altijd mensen die zich met hoofd en hart willen engageren aan de gemeenschap, bijzonder aan de parochie waar zij wonen.

De tijd dat het kerkmeesterschap een begeerd erebaantje voor meer bezadigde karakters was, ligt ver achter ons.

Het gaat in onze tijd, een tijd van over elkaar heen tuimelende feiten, om mensen met een visie, een vue: niet een blik in verre verten, maar wel een kijk met overzicht,

èn een helder oog op de toekomst, die vandaag al begint. In de plaats van Peter Walraven, Jules Castermans en Ine Houben-Westenberg,

die regulair resp. per 1 october 2016, 1 juni 2017 en 1 september 2017 zijn teruggetreden, nemen per 1 juni 2017 Theo Thuis en Hans Pfeil bestuurlijke verantwoordelijkheid

voor het reilen en zeilen van onze St. Theresia- & St. Jozefparochie, samen met Josef Quick.

Wij verwelkomen hen van harte. Onze dank gaat naar de oud-kerkmeesters, die hebben toegezegd dat zij graag als adviseurs ons college blijven supporteren.

 

Vieringen in de maand oktober 2017

ZONDAG 1 OKTOBER 2017 ST. THERSIA      26e ZONDAG DOOR HET JAAR

H. Mis 10.30 uur

zang: Gemengd Koor

t.i.v.:  Jim en Lucien Soulier. Carlo van de Kragt. Rita Deen Ummels. Overl. Zusters en familieleden van de Zusters Onder de Bogen.

Echtpaar Kerkhofs-Huijsmans. Fina Ossewaarde-Menten. Netty Franssen-Gerardu. Arnaud Hesselink

MAANDAG 2 OKTOBER 2017 ST. THERESIA   9.00 uur H.MIS

WOENSDAG 4 OKTOBER 2017 ST. JOZEF  19.00 uur H.MIS

DONDERDAG 5 OKTOBER 2017 ST. THERESIA  9.00 uur H.MIS

VRIJDAG 6 OKTOBER ST. THERESIA

1e Vrijdag van  de maand

9.00 uur H.MIS

VRIJDAG 6 OKTOBER 2017 ST. JOZEF  19.00 uur H.MIS

ZATERDAG 7 OKTOBER 2017 ST. JOZEF   27e ZONDAG DOOR HET JAAR

H. Mis 17.30 UUR

zang: Gemengd Koor

t.i.v.:  Echtp. Sins-Hameleers en hun gezin. Leo Theunissen. Riny Willems-Jamin.

Toos Vorstermans-Driessen. Huub Gregoire en Riet Hollewijn (jaard.).

ZONDAG 8 OKTOBER 2017 ST. THERESIA  27e ZONDAG DOOR HET JAAR

H. Mis 10.30 UUR

zang: Gemengd Koor

t.i.v.: Johannes en Jeanette Bronckers-Beckers (jaard.). Jim en Lucien Soulier.

Fina Ossewaarde-Menten. Overl. leden van de fam. Chambille-Erven (jaard.). 

MAANDAG 9 OKTOBER 2017 ST. THERESIA   9.00 uur H.MIS

WOENSDAG 11 OKTOBER 2017 ST. JOZEF  19.00 uur H.MIS

DONDERDAG 12 OKTOBER 2017 ST. THERESIA  9.00 uur H.MIS

VRIJDAG 13 OKTOBER 2017 ST. JOZEF  19.00 uur H.MIS

ZATERDAG 14 OKTOBER 2017 ST. JOZEF   28e ZONDAG DOOR HET JAAR

H. Mis 17.30 UUR

zang: Gemengd Koor

t.i.v.: Toos Vorstermans-Driessen. Lieske Graven-van Nunspeet. Lou Daniels en Margarethe Daniels-Hildebrandt.

ZONDAG 15 OKTOBER 2017 ST. THERESIA 28e ZONDAG DOOR HET JAAR

H. Mis 10.30 UUR

 muziek: vetus aes (aajd koper)

t.i.v.:  Lei en Annie Durlinger-Moors. Jim en Lucien Soulier. Rita Deen-Ummels.

Overl. Zusters en familieleden van de Zusters Onder de Bogen. Netty Thönissen-van Eijsden. Hélène Salomon-Maraite.

MAANDAG 16 OKTOBER 2017 ST. THERESIA   9.00 uur H.MIS

WOENSDAG 18 OKTOBER 2017 ST. JOZEF  19.00 uur H.MIS

DONDERDAG 19 OKTOBER 2017 ST. THERESIA  9.00 uur H.MIS

VRIJDAG 20 OKTOBER 2017 ST. JOZEF  19.00 uur H.MIS

ZATERDAG 21 OKTOBER 2017 ST. JOZEF   29e ZONDAG DOOR HET JAAR

H. Mis 17.30 UUR

t.i.v.  Antoinette Brok-Vaessen. Marie-José Lardinois-Weijzen. Guus Schutgens. Léon Smeets.

ZONDAG 22 OKTOBER 2017 ST. THERESIA  29e ZONDAG DOOR HET JAAR

H. Mis 10.30 UUR

zang: Gemengd Koor

t.i.v.: Jim en Lucien Soulier. Jo Dolmans. Phine Dassen-Frederiks (jaard.). Overledenen van de fam. Krischker-Kinne.

Overl. ouders Smulders-Lieben (jaard.) André Schappin (jaard.), en Fien Schappin-Nelissen. Ria Chambille-Erven. Ton Creemers. Mieke Haak. Giel Dinjens.

MAANDAG 23 OKTOBER 2017 ST. THERESIA   9.00 uur H.MIS

WOENSDAG 25 OKTOBER 2017 ST. JOZEF  19.00 uur H.MIS

DONDERDAG 26 OKTOBER 2017 ST. THERESIA  9.00 uur H.MIS

VRIJDAG 27 OKTOBER 2017 ST. JOZEF  19.00 uur H.MIS

ZATERDAG 28 OKTOBER 2017 ST. JOZEF    ALLERHEILIGEN/ALLERZIELEN

H. Mis 17.30 UUR

zang: Gemengd Koor

t.i.v. Christine Maijs-Blanken. Lou Daniels en Margarethe Daniels-Hildebrandt. Fam. v.d. Velden.

ZONDAG 29 OKTOBER 2017 ST. THERESIA   ALLERHEILIGEN/ALLERZIELEN

H. Mis 10.30 UUR

zang: Gemengd Koor

t.i.v.: Marcel en Elisa Schillings-Schiepers. Mayke en Hub Yheck-Delcourt. Jim en Lucien Soulier. Overl. fam. leden Dassen-Frederiks.

Hugo Bollen. Netty Franssen-Gerardu. Ben, Jos, Annie en Mart Hermans. Ton Creemers. Giel Dinjens.

MAANDAG 30 OKTOBER 2017 ST. THERESIA   9.00 uur H.MIS

 

 

 

Mocht u belangstelling hebben voor ons parochieblad laat ons dat weten.

Mensen buiten de parochie dienen zich te wenden tot bovenstaand adres.  

De kosten bedragen € 20 per jaar.