H.Jozef en Theresia Parochie Maastricht

                                              St. Theresiaplein 8, 6213 CG Maastricht tel: 043-3215591

                                          voor afspraken is de pastorie bereikbaar van maandag tot en met vrijdag

                                             van 10.00 uur tot en met 13.00 uur

                                                                 email: info@theresiamaastricht.net

Maand december 2016

Uit ons parochieblad

 

DE STORM STEEKT OP

(Kertsmis 2015)

De wind verheft zich, als ik tegen het middernachtelijk uur het linkerraam van mijn slaapkamer op het kleine haakje zet.

Ja! dat is een treffend begin voor mijn Kerstpreek: ‘De storm steekt op’! Want in het bijna verleden jaar 2015 stak en steekt de storm op....

De storm van de Bloedgod, wiens prangend bewustzijn van eigen Majesteit voortdurend gestreeld moet worden door betuigingen

van de meest slaafse onderwerping van de kant van zijn aanhangers. Maar die slaafsheid bevredigt zijn snel beledigde Majesteit geenszins.

Bloed moet vloeien - het bloed van hen die niet in de Bloedgod geloven, die weigeren hem groot te noemen. Zijn profeet was niet voor

niets een krijgsheer, die zijn profeetschap vooral te zwaard uitoefende. Ondanks de geavanceerde moordtechnologie van onze 21e eeuw

hanteren de Bloedgodisten nog geregeld mes en zwaard om ongelovigen de keel door te snijden of het hoofd af te hakken. Ongelovigen?

In 2015, dit bijna voorbije jaar, onthalsden Bloedgodisten op een Libisch strand 21 egyptische arbeiders, mensen zonder aanzien of status.

De beulen legden hun beulswerk op video vast en schroomden niet erbij te vermelden dat het hier om 21 koptiche christenen ging.

Onze anglo-amerikaanse media verdoezelden dat feit. Voor deze 21 martelaren ging niemand de straat op en werd geen minuut stilte betracht.

Geen regeringsleider die met het bordje: ‘Ik ben een Kopt’ op zijn/haar kleding ging lopen. Nee, dan dat stelletje meestentijds geestloze

vuilspuiters van Charlie Hebdo! Die werden afgeschilderd als martelaren voor het Vrije Woord. 3,5 miljoen mensen gingen voor hen demonstreren.

Zelfs de altijd zo evenwichtige Angela Merkel, de juf die in de Europese Unie de orde weet te bewaren, liet zich door dit onbekookte sentiment berauschen.

Het had al die demonstranten gesierd als ze in plaats van ‘Je suis Charlie’ een bordje hadden opgespeld met ‘Je suis Achmed’ , ter waarderende nagedachtenis

van de islamitische politieman die ter bescherming van die CharlieHebdo-redactie (een troepje welks gedachtengoed hij ongetwijfeld verafschuwd zal hebben)

zijn leven heeft ingezet en verloren.... En nog eens sloegen de Bloedgodisten toe. Weer in Parijs. En nu tijdens de favoriete bezigheid van

de westeuropese mens: tijdens het vieren van het weekend, tijdens het uitgaan op vrijdagavond. Daardoor kwam de storm ineens veel dichterbij.

Dit doen wij immers ook. Dit kan dus ook ons geschieden. En dat in Parijs, waar je vanuit Maastricht eerder arriveert dan in Groningen.

We reageerden dan ook met een minuut stilte, zelfs in de scholen - waar, zoals we allen weten, stilte een schaars en bijna onverkoopbaar artikel is geworden.

 Brussel lag een octaaf lang lam. De Bloedgodisten kunnen tevreden zijn: de vrees voor de Bloedgod zit nu diep bij al die vrijdenkers en

andersgelovenden, door hen over deene kam van ‘ongelovigen’ geschoren. Genoeg, nu, over de Bloedgod en zijn opstekende storm.

Hebben wij een weerwoord tegen hem en zijn bloeddorst? Heeft de vrede, zo uitentreure bezongen en besuikerd rondom

Kerst, nog een voet in onze menselijke realiteit? Nee en ja. ‘Nee’ als het gaat om de ‘Peace for our time’ waarmee de krachteloze

Chamberlain wapperde toen hij in 1938 na de conferentie van Mnchen terugkeerde in Engeland.

 ‘Nee’ als het gaat om het gebrek aan ruggegraat dat onze westerse wereld vrijwel dagelijks demonstreert. Een gebrek dat regelrecht voortkomt

uit haar wezenlijke gemis. Het gemis van een gezamenlijke wereld- en levensbeschouwing. Europa verzwijgt of verdoezelt of vervormt

haar klassieke en haar christelijke oorsprong en traditie. Of zij steriliseert die traditie tot een museumstuk, waarvan niemand meer

serieus kennis neemt - laat staan innerlijke kennis verwerft. Met als resultaat dat je, een dag na ‘Parijs’ een jongeman met het glas in de hand

kon horen zeggen: ‘Dit dragen we uit. Dit is ons westerse leven: drinken, dansen, flirten. Dit zijn wij’. Ja? is dat ons weerwoord tegen

Bloedgodisten en hun levenshaat? Hun doodsverlangen? Er is een ander weerwoord. Het Woord van deze avond, van deze nacht, van de aanlichtende morgen.

Het Woord van God Die zijn Majesteit aflegt om een van ons te worden. Daar ligt Hij, kwetsbaar en klein. Een huilende en lachende baby,

Een wezentje dat alle gezichten vertrouwt die boven zijn kribbe opdoemen. Omdat Hij al die gezichten onvoorwaardelijk liefheeft.

De liefde die Hem uiteindelijk aan het kruis zal nagelen. Niet omdat God bloed wil zien. Maar omdat er altijd mensen zijn die de Liefde,

als Zij Vlees en Bloed wordt, niet kunnen uitstaan. Want de Liefde laat je niet met rust. De Liefde spreekt tot je hart, je geweten -

en maar al te vaak willen mensen leven zonder dat al te kwetsbare hart, zonder die lastige stem van hun geweten. Lust, lol: dt heet ‘kwaliteit van leven’.

 En als lust en lol niet meer gaan - nou, dan moet er een pil zijn, vooraf te bestellen en te nuttigen als het mj uitkomt. Dan blijkt ook de god van lust en

lol een doodsgod. Hij die daar ligt, sluimerend in de geheiligde kitsch van krib en stal, Hij is anders. Hij beleert ons niet. Hij leeft ons leven.

Hij geeft, als zijn uur slaat, zijn leven in onze handen. Handen van falende mensen ontvangen Hem als Brood voor hun hart, hun kern, hun ziel.

Opdat wij, als ns uur slaat, ons leven aan zjn handen kunnen toevertrouwen. De handen van de Liefde zelf. ‘Ik geloofde in de Liefde’, sprak

Theresia toen zij haar 24 jaar jonge leven overzag. (Ouder is ze niet geworden.) Bestaat er een verhevener tegenwind tegen de storm

die opstak en opsteekt? Op de vleugels van die wind durf ik te zeggen: Zalige Kerstmis.

A. van den Berg

 

Vieringen in de maand december 2016

ZATERDAG 3 DECEMBER 2016 ST. JOZEF   2e ZONDAG VAN DE ADVENT

H. Mis 17.30 UUR

zang: Gemengd koor

t.i.v.: Br Wilders. Annie Vroegop-Evers. Mia Wijnhoven. Gerard Geelen. Fien Schappin-Nelissen.

ZONDAG 4 DECEMBER  2016 ST. THERSIA     2e ZONDAG VAN DE ADVENT

H. Mis 10.30 UUR

zang: Gemengd Koor

t.i.v.: 

 Overl. Zusters en familieleden van de Zusters Onder de Bogen. Elisa, Maria en Cornelia Heynen. Jim en Lucien Soulier.

Arnaud Hesselink. Jeu Berghmans. Joseph Lemlijn (10e jaard.). Netty Franssen-Gerardu. Hugo Bollen.

MAANDAG 5 DECEMBER 2016 ST. THERESIA   9.00 uur H.MIS

WOENSDAG 7 DECEMBER. ST. JOZEF H. Mis 19.00 uur

DONDERDAG 8 DECEMBER 2016 ST. THERESIA  9.00 uur H.MIS

VRIJDAG 9 DECEMBER 2016 ST. THERESIA 9.00 uur H. MIS

ZATERDAG 10 DECEMBER 2016 ST. JOZEF    3e ZONDAG VAN DE ADVENT

H. Mis 17.30 UUR

ZONDAG 11 DECEMBER 2016 ST. THERSIA     3e ZONDAG VAN DE ADVENT

H. Mis 10.30 UUR

zang: Gemengd Koor

t.i.v.: Jim en Lucien Soulier. Henk van den Biggelaar. Piet Steverink. Marie Lemmens-Van Wunnik. Hugo Bollen. .

MAANDAG 12 DECEMBER 2016 ST. THERESIA   9.00 uur H.MIS

WOENSDAG 14 DECEMBER 2016 ST. JOZEF  19.00 uur H.MIS

DONDERDAG 15 DECEMBER  2016 ST. THERESIA  9.00 uur H.MIS

VRIJDAG 16 DECEMBER  2016 ST. THERESIA H.VORMSEL

  19.00 uur  H.MIS

door vicaris Schnackers

ZATERDAG 17 DECEMBER 2016 ST. JOZEF     4e ZONDAG VAN DE ADVENT

H. Mis 17.30 UUR

t.i.v.: Br Wilders. Sjeng Smids.

ZONDAG 18 DECEMBER 2016 ST. THERSIA     4e ZONDAG VAN DE ADVENT

H. Mis 10.30 UUR

t.i.v.: Jim en Lucien Soulier. Henk van den Biggelaar. Annie en Pierre Ploumen-Schillings. Overl. Zusters en familieleden van de Zusters Onder de Bogen.

MAANDAG 19 DECEMBER 2016 ST. JOZEF   19.00 uur

 boeteviering voor beide parochies

WOENSDAG 21 DECEMBER 2016 ST. JOZEF  19.00 uur H.MIS

DONDERDAG 22 DECEMBER  2016 ST. THERESIA  9.00 uur H.MIS

VRIJDAG 23 DECEMBER 2016 ST. JOZEF  19.00 uur H.MIS

ZATERDAG 24 DECEMBER 2016

Vanaf 10.00 uur wordt de ziekencommunie rondgebracht. (321.55.91 10-13 uur)

ZATERDAG 24 DECEMBER 2016 ST. THERESIA KERSTAVOND

16.30 uur

Kerstviering voor en door communicantjes van 2017.

19.00 uur

Kerstliederen (samenzang)

19.30 uur

Onder directie van Peter Weltens zingt het kerkelijk zangkoor

St. Theresia:

Missa Brevis Johannes de Deo van Joseph Haydn

Met medewerking van: Yolande Eymael, sopraan; Jean Lambrix, trompet; Ruud Waterval, pauken; Orgelbegeleiding: Piet Bours

Plechtige Nachtmis

t.i.v.: Laur en Corrie Theunissen-Lamkin. Gr Cools. Netty Franssen-Gerardu. Ouders Dassen Frederiks en Jeanny en Giel.

Jeu Berghmans. Henk van den Biggelaar. Truus en Raymond Willems-Lemmens. Mayke en Frans Wevers-van Caubergh.

Adolphine, Mitty en Finy Hochstenbach. Overl. ouders Beaulen-Schipper en overl. ouders Gense-Gerardu.

Overl. ouders Frijns-Nelissen en overl. ouders Janssen-Haegmans

ZATERDAG 24 DECEMBER 2016 ST. JOZEF KERSTAVOND

21.00 uur

Kerstliederen

21.30 uur

Plechtige Nachtmis

t.i.v.: Willy en Gerda Reinders-Notermans. Paul Lardinois. Pie Jansen. Annie Vroegop-Evers. Gerard Geelen. Pierre Baguette.

ZONDAG 25 DECEMBER  2016 ST. JOZEF  1e KERSTDAG

H. Mis 10.30 UUR

zang: Gemengd Koor

t.i.v.: Br Wilders. Mia Wijnhoven. Fien Schappin-Nelissen. Frans Brepoels. Fam. v.d. Velden.

ZONDAG 25 DECEMBER  2016 ST. THERESIA  1e KERSTDAG

H. Mis 10.30 UUR

zang: Catotsh

t.i.v.: Ouders Wahlen-Broex en zoon Christiaan Wahlen. Jim en Lucien Soulier. Pastoor Houben (jaard.).

Arnaud Hesselink (jaard.). Hugo Bollen. Ben, Jos, Mart en Annie Hermans. Elly Gorissen-Ummels.

MAANDAG 26 DECEMBER 2016 ST. JOZEF   2e KERSTDAG

10.00 uur H.MIS !!

MAANDAG 26 DECEMBER 2016 ST. THERESIA   2e KERSTDAG

GEEN H.MIS

WOENSDAG 28 DECEMBER 2016 ST. JOZEF  19.00 uur H.MIS

DONDERDAG 29 DECEMBER  2016 ST. THERESIA  9.00 uur H.MIS

VRIJDAG 30 DECEMBER 2016 ST. JOZEF  19.00 uur H.MIS

ZATERDAG 31 DECEMBER 2016 ST. JOZEF    OUDEJAARSAVOND

H. Mis 17.30 UUR

zang: Gemengd koor

t.i.v.: Levende en overleden leden van de fam. Aretz-Hamers. Mia Wijnhoven. Annie Vroegop-Evers. Fien Schappin-Nelissen.

 

Mocht u belangstelling hebben voor ons parochieblad laat ons dat weten.

Mensen buiten de parochie dienen zich te wenden tot bovenstaand adres.  

De kosten bedragen € 20 per jaar.