H.Jozef en Theresia Parochie Maastricht

                                              St. Theresiaplein 8, 6213 CG Maastricht tel: 043-3215591

                                          voor afspraken is de pastorie bereikbaar van maandag tot en met vrijdag

                                             van 10.00 uur tot en met 13.00 uur

                                                                 email: info@theresiamaastricht.net

Maand april 2017

Uit ons parochieblad

OPSTANDING

In de Goede Week van 2016 beefde West-Europa, beefde België, beefde Brussel, zoals, volgens de beschrijving van Mattheus, de aarde beefde op Goede Vrijdag.

Toen en daar scheurden de rotsen; nu en hier vlakbij werden mensen opengereten en vrijwel tot onherkenbaarheid vernietigd.

De kleuren van Belgica straalden in de koude lentenacht het Paleis op de Dam aan: even waren de Lage Landen bij de Zee weer één: één in ontzetting.

Is het bestaanbaar dat je een landschap, een dorp of een stad als ‘schuldig’ betitelt? ‘Ja’, vindt de nederlandse artiest Armando, violist & beeldend kunstenaar.

 Ik ben geneigd hem bij te vallen. Maar die schuld komt niet uit de aarde zelf voort. Het is de mèns, wiens voetafdruk, wiens remsporen een landschap met schuld beladen.

Een van de simpelste èn goedkoopste executiewerktuigen die het menselijk brein heeft verzonnen is de combinatie van twee balken die we een kruis noemen.

Het is meteen een van de gemeenste, omdat de dood traag en onder onduldbaar lijden intreedt. De Romeinen hebben vele kruisen op vele plaatsen opgericht.

Het was hun favoriete straf voor opstandelingen. Na de slavenopstand onder Spartacus stonden in Italië duizenden kruisen langs de weg om de duizendkoppige doodstrijd

van hen die de Romeinse orde verbroken hadden aan den volke te tonen. Ook in Palestina waren kruisigingen aan de orde van de dag. Aan de kruisdood was niets unieks.

Maar met geen van die talloze gekruisigden voelt anno 2016 ook maar iemand een actuele, innerlijke band. En in het jaar 4016 zal niemand een actuele, innerlijke band voelen .

met een van de slachtoffers die in de Goede Week van 2016 gevallen zijn. Niemand zal met een van hen over twintig eeuwen heen een gesprek voeren van hart tot hart.

Miljoenen mensen over heel de aardkring doen dat echter wel met die ene, tussen twee terroristen gekruisigde Mens op de kale berg buiten Jeruzalem.

Hij bij wiens sterven de aarde beefde en de rotsen spleten. Dat gesprek van hart tot hart met Hem is nooit verstorven, in al die eeuwen die ons, historisch gezien, van Hem scheiden.

Hoe is het mogelijk? Hoe speel je dat klaar: doorheen ruim twintig eeuwen het Adres, de Gesprekspartner te zijn van zoveel generaties, miljarden personen,

 allen deelnemers aan de pelgrimstocht der mensheid? En niet alleen in leven maar juist ook in sterven? Hoe eindeloos velen zijn er niet gestorven,

juist met jouw Naam op de lippen en in hun hart? En niet alleen belanghebbend maar ook liefhebbend? Hier openbaart zich meer dan mensenwerk. Op die kale, die schedelvormige berg buiten Jeruzalem werd

Iemand gekruisigd die tot op de huidige dag zó vervlochten blijft met het kruis dat die twee lijnen ook zonder zijn lichaam Hem betekenen. Juist omdat

Hij die twee folterende lijnen heeft veranderd van een teken des doods in het teken van Leven. De kruisboom bloeit omdat die twee gekruiste balken zijn troon vormen.

Maar Hij is de uniekste persoon die ooit onze aarde betrad. In Hem kruisen God en mens elkaar. Zijn woorden zijn uniek omdat het zijn woorden zijn.

Zijn daden zijn eenmalig omdat het zijn daden zijn. Zijn lijden is uniek omdat het zijn lijden is. Zijn sterven is het bijzonderste sterven omdat Hij het is die de dood sterft.

En na de duisternis van Goede Vrijdag begroeten we in de Paasnacht zijn licht als het Licht dat elke schaduw overwint omdat de dood de Levende niet kan houden.

 Daar staat Hij, de Opgestane, morgenlijk stralend in de zon van Pasen; en Hij klopt aan de deur van uw hart, van jouw hart, en van mijn hart; en Hij zegt met dezelfde stem

die Maria Mgdalena bij haar naam riep: ‘Sta op, jij die al zolang aan je stoel kleeft door je ironie en je cynisme die je van elke dadendrang beroven: Sta op, en word weer medemens!

Sta op, jij die nog altijd verdrinkt in je gemis: kijk naar wie en wat jou nog gegeven is, en count your blessings! Sta op, jij die een burn-out hebt gekregen van je activisme:

warm je aan het vuur van Pasen, aan dat lente-licht op de Paaskaars; en durf je ook eens over te geven aan de stilte, aan het zwijgen waardoor je ziel groeit.... Sta op,

jij die de kracht en de schoonheid van de jeugd mag voelen; en wees voor jezelf en voor degene die jouw pad kruisen een jonge god of godin van hoop, van vertrouwen,

van nog niet verschaalde liefde, van leven! Sta op, jij die je jong voelt maar die in toenemend gevecht met je lijf moet leven; sta op, en trotseer spijts krakende botten

de nieuwe dag met jouw ervaring, jouw wijsheid - de wijsheid van de tijd, de wijsheid die niet galoppeert maar weet te genieten van ‘er zijn’! Sta op - jullie allen.

Mijn klop en mijn appèl verschillen van persoon tot persoon.... Laat je herscheppen zoals je geschapen bent. Dat heet opstanding.

Sterker: dat is Opstanding. En dat houdt nooit op Ook niet, juist niet als je sterft. Het is zelfs je enige hoop wanneer vrees en beven de cultuur

waarvan jij een drager bent dreigen te verlammen.

A. van den Berg 

Vieringen in de maand april 2017

ZATERDAG 1 APRIL 2017 ST. JOZEF    5e ZONDAG VAN DE 40-DAGENTIJD

H. Mis 17.30 UUR

zang: Gemengd Koor

t.i.v.:   Overl. ouders Tiny en Jos Aussems-Keijsers (jaard.). Tiny Jennekens-Wijnhoven. Riny Willems-Jamin. Jef Habets.

ZONDAG 2 APRIL 2017 ST. THERSIA     5e ZONDAG VAN DE 40- DAGENTIJD

H. Mis 10.30 UUR

 muziek: vetus aes

t.i.v.: Overl. Zusters en familieleden van de Zusters Onder de Bogen. Jim en Lucien Soulier. Arnaud Hesselink.

Sjarel Sondeijker. Ietje Schyns-Wijdeveld. Mia L’Espoir-Rassin .

MAANDAG 3 APRIL 2017 ST. THERESIA   9.00 uur H.MIS

WOENSDAG 5 APRIL 2017  ST. JOZEF  19.00 uur H.MIS

DONDERDAG 6 APRIL 2017 ST. THERESIA  9.00 uur H.MIS

VRIJDAG 7 APRIL 2017  ST. THERESIA  9.00 uur  H.MIS

1e vrijdag van de maand

VRIJDAG 7 APRIL 2017  ST. JOZEF   19.00 uur  H.MIS

ZATERDAG 8 APRIL 2017 ST. JOZEF     PALMZONDAG

H. Mis 17.30 UUR

zang: Gemengd Koor

t.i.v.: Frans Brepoels. Nardy Habets. Christine Maijs-Blanken (zesw.d.). Jac van Wunnik en Leny van Wunnik-Gennotte (jaard.).

Mia Hogenboom-Nulens. Annie Jamin-Bessems (2e jaard.)

ZONDAG 9 APRIL 2017 ST. THERSIA     PALMZONDAG

H. Mis 10.30 UUR

zang: Gemengd Koor

t.i.v.:   Michel Dols en Mieneke Dols-Gerardu. Jim en Lucien Soulier. Jan Kok. Jo Veugen. Miet Nicolaï-Honée.

Annie Willems-Loontjens. Hugo Bollen. Rita Deen-Ummels (zesw.d.). Carlo van de Kragt.

MAANDAG 10 APRIL 2017 ST. JOZEF  

 19.00 uur  Kruisweg als boeteviering

WOENSDAG 12 APRIL 2017 ST. JOZEF  19.00 uur H.MIS

DONDERDAG 13 APRIL 2017 ST. JOZEF  WITTE DONDERDAG

19.00 uur H.MIS

zang: Gemengd Koor

Wij gedenken de instelling van de Eucharistie en verwijlen aansluitend tot 21.00 uur bij het Sacrament, waarna de zegen volgt.

t.i.v.: Jim en Lucien Soulier. Alle overleden pastores van onze parochie.

VRIJDAG 14 APRIL 2017   GOEDE VRIJDAG PLECHTIGHEID ST. JOZEF

15.00 uur

zang: Gemengd Koor

 * Het Passieverhaal volgens Johannes

* de grote Voorbede voor kerk en wereld

* de Kruishulde

ZATERDAG 15 APRIL 2017  PAASZATERDAG - PAASWAKE ST. JOZEF

H. Mis 19.00 UUR

zang: Gemengd Koor

* Wijding van het Paasvuur en de Paaskaars

* De verhalen van: Schepping-Doortocht- Verrijzenis

* Zegening van het nieuwe water

* Het bruiloftsmaal van het Paaslam

t.i.v.:  Nardy Habets. Paul Lardinois. Leo Theunissen. Ine Jenniskens-Stemker.

ZATERDAG 15 APRIL 2017  PAASZATERDAG - PAASWAKE ST. THERESIA

H. Mis 19.00 UUR

zang: Gemengd Koor

* Wijding van het Paasvuur en de Paaskaars

* De verhalen van: Schepping-Doortocht- Verrijzenis

* Zegening van het nieuwe water

* Het bruiloftsmaal van het Paaslam

t.i.v.: Margriet Thimister. Overl. ouders Dassen-Frederiks, Jeanny en Giel.

ZONDAG 16 APRIL 2017 ST. JOZEF  HOOGFEEST VAN PASEN

H. Mis 10.30 UUR

zang: Gemengd Koor

t.i.v.:Huub Gregoire en Riet Hollewijn. Frans Brepoels. Nardy Habets. Antoinette Brok-Vaessen (zesw.d.).

ZONDAG 16 APRIL 2017 ST. THERESIA  HOOGFEEST VAN PASEN

H. Mis 10.30 UUR

zang: Gemengd Koor

t.i.v.: Peter Kellenaers (1e jaard.). Elisa en Marcel Schillings-Schiepers. Overl. Zusters en familieleden van de Zusters Onder de Bogen.

Jan Kok. Echtpaar Priems-van Bentum (jaard.) Laur en Corrie Theunissen-Lamkin. May en Sjef van de Weijer-Cremers (jaard.).

 Jim en Lucien Soulier. Netty Franssen-Gerardu. Ben, Annie, Mart en Jos Hermans. Hugo Bollen. Sjarel Sondeijker. Ietje Schyns-Wijdeveld.

Tonny Weltens-Keulen (nms. koor). Overl. ouders Gense-Gerardu en overl. ouders Botty-Schleipen.

Mia Hogenboom-Nulens. Fernand Tripels (jaard.). Netty Thönissen-van Eijsden.

MAANDAG 17 APRIL 2017 ST. THERESIA TWEEDE PAASDAG

  9.00 uur H.MIS

WOENSDAG 19 APRIL 2017 ST. JOZEF  19.00 uur H.MIS

DONDERDAG 20 APRIL 2017 ST. THERESIA  9.00 uur H.MIS

VRIJDAG 21 APRIL 2017 ST. JOZEF  19.00 uur H.MIS

ZATERDAG 22 APRIL 2017 ST. JOZEF   2e ZONDAG VAN PASEN

H. Mis 17.30 UUR

t.i.v.: Mia Hogenboom-Nulens.

ZONDAG 23 APRIL 2017 ST. THERESIA  2e ZONDAG VAN PASEN

H. Mis 10.30 UUR

muziek: ensemble Lotje Huijnen

t.i.v.: Jim en Lucien Soulier. Jo Dolmans. Miet Nicolaï-Honée. Jo Veugen. Annie Willems-Loontjens.

Mia L’Espoir-Rassin. Jos Dejong en Hélène Dejong-Tieleman (jaard.).

MAANDAG 24 APRIL 2017 ST. THERESIA   9.00 uur H.MIS

WOENSDAG 26 APRIL 2017 ST. JOZEF  19.00 uur H.MIS

DONDERDAG 27 APRIL 2017 ST. THERESIA  9.00 uur H.MIS

VRIJDAG 28 APRIL 2017 ST. JOZEF  19.00 uur H.MIS

ZATERDAG 29 APRIL 2017 ST. JOZEF   3e ZONDAG VAN PASEN

H. Mis 17.30 UUR

zang: Gemengd Koor

t.i.v.: Jef Habets. Ine Jenniskens-Stemker.

ZONDAG 30 APRIL 2017 ST. THERESIA  3e ZONDAG VAN PASEN

H. Mis 10.30 UUR

zang: Catotsh

 t.i.v.: Jim en Lucien Soulier. Jeanne Pisters-Bänziger. Jan Kok. Sjarel Sondeijker. Ietje Schyns-Wijdeveld.

Mia L’Espoir-Rassin. Hugo Bollen. Mia Hogenboom-Nulens. Fien Schappin Nelissen (1e jaard.) en André Schappin.

José Dassen-Gaemers. Bep Heijenrath-Bonfrère.

 

 

Mocht u belangstelling hebben voor ons parochieblad laat ons dat weten.

Mensen buiten de parochie dienen zich te wenden tot bovenstaand adres.  

De kosten bedragen € 20 per jaar.