H.Jozef en Theresia Parochie Maastricht

                                              St. Theresiaplein 8, 6213 CG Maastricht tel: 043-3215591

                                          voor afspraken is de pastorie bereikbaar van maandag tot en met vrijdag

                                             van 10.00 uur tot en met 13.00 uur

                                                                 email: info@theresiamaastricht.net

Maand mei 2017

Uit ons parochieblad

 

KONING BEN IK

(Koningsdag 2017)

Koningsdag. De dag waarop de Noordelijke Nederlanden hun staatsvorm vieren en hun koning fêteren. Gaat het daarbij om het leiderschap over ons volk en ons land?

Onze koning heeft vrijwel geen politieke macht. Hij is volkomen gebonden – en dat heeft hij in een interview voorafgaande aan zijn blijde incomste

ook met zoveel woorden gezegd – aan de volkswil zoals die tot uiting komt in de wisselwerking tussen het kabinet en het parlement.

Dat die wisselwerking kan verworden tot schier eindeloos gekissebis met vrijwel uitsluitend partijbelang als leidmotief, zoals we in de afgelopen maanden weer

eens uitentreure mochten meemaken – daaraan kan de koning niets veranderen. Daarover mag hij in het openbaar zelfs geen opmerking ventileren.

Van een politiek leiderschap kan en mag bij onze koning geen sprake zijn. Wat voor soort leiderschap kan hij dan wèl uitoefenen? Een moreel leiderschap?

Berustend op een spiritueel leiderschap? Daarvoor heeft hij drie mogelijkheden. Hem komen nl. drie rechten toe:

X het recht om geraadpleegd te worden.

Dit recht raakt ernstig beknot doordat de koning niet langer een informateur

(we zeggen tegenwoordig in padvinderstaal ‘verkenner’ aanwijst die de mogelijkheden tot vorming van een kabinet moet aftasten).

X het recht om aan te moedigen. Het recht waarvan alle leidinggevenden bij voorkeur gebruik maken.

Het lijkt zo comfortabel om te deinen op het golven van de volkswil. Maar die volkswil kent zijn luimen en zijn grillen….

X het recht om te waarschuwen. Het recht dat de meeste risico’s in zich bergt. Het recht dat een visie, een vue vergt.

Het recht dat de waarheidsvraag niet alleen stelt, maar ook, prudent, beantwoordt. Die drie rechten heeft b.v. de Duitse Bondspresident ook.

Gauck benutte die, evenals ettelijke van zijn voorgangers, op indrukwekkende wijze – niet steeds bevorderlijk voor de nachtrust van de Bundeskanzlerin;

maar Angela kan tegen een stootje – zelfs als zij geconfronteerd wordt met de ungehobelte Kinderstube waarin Donald Trump zijn ellebogen heeft ontwikkeld.

Gauck laat zien dat moreel c.q. spiritueel leiderschap iets anders behelst dan het paaien van de volkswil. Een koning moet niet zigzaggen met de waan of de goudkoorts van de dag.

Hij moet een voorbeeld zijn. Hij mag zijn royale inkomen best eens tegen het licht houden. Als een koning alleen maar nauwlettend toeziet op zijn politieke onaantastbaarheid,

heeft hij moreel niets te melden, laat staan spiritueel. Terwijl zijn stem zó wegwijzend zou kunnen zijn; juist gelet op de kakofonie aan meningen die

de sociale (maar zo dikwijls a-sociale!) media over ons uitstorten. Hij is, als herder van de natie, een symbool van eenheid. Kabinetten komen en doen hun uiterste best

om niet te snel te gaan, maar helaas!; parlementen en partijen verdampen met hen, maar de koning blijft. Moge de stem van de koning als herder de veelvervige kudde

die ons volk heden is, samensmeden tot een bezield verband. Opdat het geblaat van de calculerende consument plaats maakt voor de daadkracht van de moreel ontwaakte burger! 

A. van den Berg 

Vieringen in de maand mei 2017

MAANDAG 1 MEI 2017 ST. THERESIA   9.00 uur H.MIS

WOENSDAG 3 MEI 2017  ST. JOZEF  19.00 uur H.MIS

DONDERDAG 4 MEI 2017 ST. THERESIA  9.00 uur H.MIS

VRIJDAG 5 MEI 2017  ST. THERESIA  9.00 uur  H.MIS

1e vrijdag van de maand

VRIJDAG 5 MEI 2017  ST. JOZEF   19.00 uur  H.MIS

ZATERDAG 6 MEI 2017 ST. JOZEF    4E ZONDAG VAN PASEN

H. Mis 17.30 UUR

zang: Gemengd Koor

t.i.v.: Tiny Jennekens-Wijnhoven. Riny Willems-Jamin .Mia Hogenboom-Nulens. Guus Schutgens.

ZONDAG 7 MEI 2017 ST. THERSIA      4E ZONDAG VAN PASEN

BRONPROCESSIE 10.00 UUR VANAF HET KERKPLEIN

(Bij slecht weer is de H. Mis om 10.00 in de St. Theresiakerk)

H. Mis 11.00 uur bij de Bron

zang: gemengd koor

Met medewerking van de fanfare St. Servatius

t.i.v.:  Overl. Zusters en familieleden van de Zusters Onder de Bogen. Elisa Schillings-Schiepers. Leny van Wunnik-Gennotte.

Hugo Bollen. Toos Jansen-Schellekens (jaard.). fam. Erven-Machiels. Joseph Lemlijn. Laur Theunissen (10e jaard.) Jim en Lucien Soulier.

Arnaud Hesselink. Ietje Schyns-Wijdeveld (nms. oud kerkbestuur). Fernand Tripels. Carlo van de Kragt. Bep Heijenrath-Bonfrère

MAANDAG 8 MEI 2017 ST. THERESIA   9.00 uur H.MIS

WOENSDAG 10 MEI 2017  ST. JOZEF  19.00 uur H.MIS

DONDERDAG 11 MEI 2017 ST. THERESIA  9.00 uur H.MIS

VRIJDAG 12 MEI 2017  ST. JOZEF 19.00 uur  H.MIS

ZATERDAG 13 MEI 2017 ST. JOZEF 5E ZONDAG VAN PASEN

H. Mis 17.30 UUR

t.i.v.:  Mathilde Ruyters. Ine Jenniskens-Stemker.

ZONDAG 14 MEI 2017 ST. THERSIA      5E ZONDAG VAN PASEN

H. Mis 10.30 UUR

zang: Gemengd Koor

t.i.v.:  Pierre en Annie Ploumen-Schillings. Jim en Lucien Soulier. Jan Kok. Netty Franssen-Gerardu. Miet Nicolaï-Honée.

Annie Willems-Loontjens. Jo Veugen. Mieneke Dols-Gerardu (3e jaard. ) en Michel Dols. Sjarel Sondeijker.

 Ietje Schyns-Wijdeveld. Mia Hogenboom-Nulens. Netty Thönissen-van Eijsden. Bep Heijenrath-Bonfrère

MAANDAG 15 MEI 2017 ST. THERESIA   9.00 uur H.MIS

WOENSDAG 17 MEI 2017 ST. JOZEF  19.00 uur H.MIS

DONDERDAG 18 MEI 2017 ST. THERESIA  9.00 uur H.MIS

VRIJDAG 19 MEI 2017 ST. JOZEF  19.00 uur H.MIS

ZATERDAG 20 MEI 2017 ST. JOZEF   6e ZONDAG VAN PASEN

H. Mis 17.30 UUR

zang: Gemengd Koor

t.i.v.: Nardy Habets. Mia Hogenboom-Nulens.

ZONDAG 21 MEI 2017 ST. THERESIA  6e ZONDAG VAN PASEN

H. Mis 10.30 UUR

t.i.v.: Overl. Zusters en familieleden van de Zusters Onder de Bogen. Petiza Defesche en ouders.

Jozef en Maria Stassen-Cauberg (jaard.) Jim en Lucien Soulier. Ben, Annie, Mart en Jos Hermans. Fernand Tripels.

MAANDAG 22 MEI 2017 ST. THERESIA   9.00 uur H.MIS

WOENSDAG 24 MEI 2017 ST. JOZEF  19.00 uur H.MIS

DONDERDAG 25 MEI 2017 ST. THERESIA  HEMELVAARTSDAG

9.00 uur

1e H. Communie van groep A van de Kennedyschool

Opgeluisterd door de fanfare St. Servatius o.l.v. Corné van der Meulen

11.30 uur

1e H. Communie van groep B van de Kennedyschool

Opgeluisterd door de fanfare St. Servatius o.l.v. Corné van der Meulen

VRIJDAG 26 MEI 2017 ST. JOZEF  19.00 uur H.MIS

ZATERDAG 27 MEI 2017 ST. JOZEF   7e ZONDAG VAN PASEN

H. Mis 17.30 UUR

t.i.v.: Paul Lardinois (2e jaard.). Marie-José Lardionois-Weijzen (zesw.d.). Leo Theunissen. Dirk Overkleeft.

 Jef Habets. Ine Jenniskens-Stemker. Charles Hofman (2e jaard.). Christine Maijs-Blanken.

ZONDAG 28 MEI 2017 ST. THERESIA 7e ZONDAG VAN PASEN

H. Mis 10.30 UUR

zang: Gemengd Koor

t.i.v.: Jim en Lucien Soulier. Jo Dolmans. Jeanne Pisters-Bänziger. Jan Kok. Miet Nicolaï-Honée.

Jo Veugen. Mia Hogenboom-Nulens. Hugo Bollen

MAANDAG 29 MEI 2017 ST. THERESIA   9.00 uur H.MIS

WOENSDAG 31 MEI 2017 ST. JOZEF  19.00 uur H.MIS

 

 

Mocht u belangstelling hebben voor ons parochieblad laat ons dat weten.

Mensen buiten de parochie dienen zich te wenden tot bovenstaand adres.  

De kosten bedragen € 20 per jaar.