H.Jozef en Theresia Parochie Maastricht

                                              St. Theresiaplein 8, 6213 CG Maastricht tel: 043-3215591

                                          voor afspraken is de pastorie bereikbaar van maandag tot en met vrijdag

                                             van 10.00 uur tot en met 13.00 uur

                                                                 email: info@theresiamaastricht.net

Maand augustus 2017

Uit ons parochieblad

HERKOMST EN TOEKOMST

Bij de gedachtenis van Joachim en Anna, Jezus’ opa en oma van moederszijde, is het goed om rugwaarts te kijken - naar je herkomst.

Wij zitten of staan op de schouders van onze ouders. Mijn generatie, die van de babyboomers, wilde en wil dat niet altijd weten.

Meestal hebben zij meer en langer gestudeerd, en koesteren zij de illusie dat hun geestelijke plafond aanmerkelijk hoger ligt dan dat van hun ouders.

En hun geestelijke horizon vertoont, naar hun eigen idee, veel meer flexibiliteit. Zij hebben de dag en vooral de nacht leren plukken.

Denken zij. Neem zoiets als de seksuele revolutie. Wat een verademing na die duffe jaren vijftig! Nee, alle respect voor de ouders van toen,

en zij hebben het ongetwijfeld allemaal goed bedoeld; maar wij zijn toch wel een paar etappes verder in de evolutie der mensheid.... O ja?

Wat zijn dan wel onze nieuwe verwachtingen? Waar bengelen de kroonjuwelen van onze voortgeschreden beschaving?

Is de eindeloze tyrannie van de digitale telecommunicatie, die je zelfs in kerk, concertzaal of operatheater nog achtervolgt, zo’n kroonjuweel?

Of de pappende obesitas van zovelen, van jong tot oud? Of het feit dat het gewone gezin steeds meer plaats maakt voor het fusie-gezin?

Is het verdwijnen van een vast vormgegeven religieuze oriëntatie een verworvenheid?

Is het geloof in een zinloos bestaan (want daar komt het atheïsme in zijn krasse vorm op neer) verstandelijk een noodzakelijke stap

voorwaarts in de richting van het volwassen worden der mensheid? Vertoefden onze ouders en voorouders in een kinderlijker phase?

Of zijn wij, verdergevorderde mensen, met onze letterlijk nietszeggende stille tochten, met ons massaal van anderen geleende verdriet c.q. woede,

niet bezig onze innerlijke leegte te meubileren. Zou het niet zo kunnen zijn dat wij, net als overbeweeglijke kinderen, van de schouders van onze ouders

zijn gegleden en qua geestelijke oriëntatie in een primitiever stadium van de evolutie zijn beland? Zoals je een praehistorie hebt,

kun je zo ook terugvallen in een praereligieuze geestessfeer? Reikt het uitdijende atheïsme nog naar toekomst?

Of is ‘toekomst’ en zeker ‘uitkomst’ in de atheïstische visie net zo’n betekenisloos begrip als ‘zin van het bestaan’ ?

Onze ouders en voorouders kenden in elk geval meer rust, meer stilte, meer mogelijkheid om tot je zelf in te keren.

Je werd als kind niet vrijwel ieder weekend in de auto geladen omdat je ouders hun sociale leven op peil moesten houden.

En je kreeg een besef van toekomst mee, het vertrouwen dat alles ooit zin zal krijgen. En daardoor was verdriet,

ook het verdriet wanneer je als kind een van je ouders verliest, nooit alleen maar dof en uitzichtloos. Het bleef niet steken in bloemen en monumenten.

Alles had, en allen hadden toekomst, ook over de laatste horizon heen. Over flexibiliteit gesproken!

Ik dank op deze dag mijn ouders dat zij dat onuitroeibaar gebleken besef in mij hebben geplant.

 

 A. van den Berg 

 

Vieringen in de maand augustus 2017

WOENSDAG 2 AUGUSTUS 2017  ST. JOZEF  19.00 uur H.MIS

DONDERDAG 3 AUGUSTUS 2017 ST. THERESIA  9.00 uur H.MIS

VRIJDAG 4 AUGUSTUS 2017  ST. THERESIA  9.00 uur  H.MIS

1e vrijdag van de maand

VRIJDAG 4 AUGUSTUS 2017  ST. JOZEF 19.00 uur  H.MIS

ZATERDAG 5 AUGUSTUS 2017 ST. JOZEF    18e ZONDAG DOOR HET JAAR

H. Mis 17.30 UUR

t.i.v.: Riny Willems-Jamin. Toos Vorstermans-Driessen.

ZONDAG 6 AUGUSTUS 2017 ST. THERSIA      18e ZONDAG DOOR HET JAAR

H. Mis 10.30 uur

t.i.v.: Jim en Lucien Soulier. Arnaud Hesselink. Jo Veugen. Fernand Tripels. Overl. Zusters en familieleden van de Zusters Onder de Bogen.

Carlo van de Kragt. Tonny Weltens-Keulen. Rita Deen-Ummels.

MAANDAG 7 AUGUSTUS 2017 ST. THERESIA   9.00 uur H.MIS

WOENSDAG 9 AUGUSTUS 2017  ST. JOZEF  19.00 uur H.MIS

DONDERDAG 10 AUGUSTUS 2017 ST. THERESIA  9.00 uur H.MIS

VRIJDAG 11 AUGUSTUS 2017  ST. THERESIA  9.00 uur  H.MIS

ZATERDAG 12 AUGUSTUS 2017 ST. JOZEF     19e ZONDAG DOOR HET JAAR

H. Mis 17.30 UUR

t.i.v.:  Pastor Offermans. Frans Brepoels. Toos Vorstermans-Driessen. Marie-José Lardinois-Weijzen.

ZONDAG 13 AUGUSTUS 2017 ST. THERSIA       19e ZONDAG DOOR HET JAAR

H. Mis 10.30 UUR

t.i.v.:   Pierre en Annie Ploumen-Schillings (jaard.). Netty Franssen-Gerardu. Jim en Lucien Soulier. Ietje Schyns-Wijdeveld.

Netty Thönissen-van Eijsden. Bep Heijenrath-Bonfrère. Ouders Dassen-Frederiks en Jeanny en Giel. Jan Kok Ton Creemers (zeswekendienst).

MAANDAG 14 AUGUSTUS 2017 ST. THERESIA   9.00 uur H.MIS

WOENSDAG 16 AUGUSTUS 2017 ST. JOZEF  19.00 uur H.MIS

DONDERDAG 17 AUGUSTUS 2017 ST. THERESIA  9.00 uur H.MIS

VRIJDAG 18 AUGUSTUS 2017 ST. JOZEF  19.00 uur H.MIS

ZATERDAG 19 AUGUSTUS 2017 ST. JOZEF   MARIA HEMELVAART

H. Mis 17.30 UUR

zang: Gemengd Koor

t.i.v.:  Toos Vorstermans-Driessen. Lieske Graven-van Nunspeet. Paul Lardinois. Lou Daniels en Margarethe Daniels-Hildebrandt.

ZONDAG 20 AUGUSTUS 2017 ST. THERESIA  MARIA HEMELVAART

H. Mis 10.30 UUR

zang: Gemengd Koor

t.i.v.: Jim en Lucien Soulier. Jo Coenen (jaard.) Frans en Lisa van den Akker (jd.).

Overl. Zusters en familieleden van de Zusters Onder de Bogen.

Hélène Salomon-Maraite. Rita Deen Ummels. Netty Franssen-Gerardu (1e jaard.).

Bijzondere intentie uit dankbaarheid voor een 50-jarig huwelijk. Jo Veugen.

MAANDAG 21 AUGUSTUS 2017 ST. THERESIA   9.00 uur H.MIS

WOENSDAG 23 AUGUSTUS 2017 ST. JOZEF  19.00 uur H.MIS

DONDERDAG 24 AUGUSTUS 2017 ST. THERESIA  9.00 uur H.MIS

VRIJDAG 25 AUGUSTUS 2017 ST. JOZEF  19.00 uur H.MIS

ZATERDAG 26 AUGUSTUS 2017 ST. JOZEF   21e ZONDAG DOOR HET JAAR

H. Mis 17.30 UUR

zang: Gemengd Koor

t.i.v.: Leo Theunissen. Christine Maijs-Blanken. Jef De Macker (4e jaard.). Toos Vorstermans-Driessen.

ZONDAG 27 AUGUSTUS 2017 ST. THERESIA 21e ZONDAG DOOR HET JAAR

H. Mis 10.30 UUR

 muziek: vetus aes (aajd koper)

t.i.v.: Jim en Lucien Soulier. Jo Dolmans. Fernand Tripels. Rita Deen Ummels. Ria Chambille-Erven.

MAANDAG 28 AUGUSTUS 2017 ST. THERESIA   9.00 uur H.MIS

WOENSDAG 30 AUGUSTUS 2017 ST. JOZEF  19.00 uur H.MIS

DONDERDAG 31 AUGUSTUS 2017 ST. THERESIA  9.00 uur H.MIS

 

 

Mocht u belangstelling hebben voor ons parochieblad laat ons dat weten.

Mensen buiten de parochie dienen zich te wenden tot bovenstaand adres.  

De kosten bedragen € 20 per jaar.