H.Jozef en Theresia Parochie Maastricht

                                              St. Theresiaplein 8, 6213 CG Maastricht tel: 043-3215591

                                          voor afspraken is de pastorie bereikbaar van maandag tot en met vrijdag

                                             van 10.00 uur tot en met 13.00 uur

                                                                 email: info@theresiamaastricht.net

Maand januari 2017

Uit ons parochieblad

TWEE SENIOREN MET EEN TOEKOMST

 (Maria Lichtmis 2017)

Is het u opgevallen dat in het evangelie van dit feest de twee mensen die aan het woord komen twee hoogbejaarde personen zijn?

Twee mensen die in het oog van allen die als jong, strak, snel en vooral druk door het leven gaan, hun beste tijd hebben gehad?

Mensen naar wie je op een feest met een vriendelijke meewarigheid kijkt en luistert om midden in je meewarigheid je smartphone ter hand te nemen teneinde

je continu te linken aan the fever of life? De kloppende koorts van het echte nl. het virtuele leven? Want zonder de voortdurende verbinding met andermans schermpje en schermen lf je toch niet?

Even knikt de jonge, strakke, snelle en bovenal drukke junior met een vager wordende glimlach naar de hoogbejaarde en vervolgt zijn/haar gang naar de andere,

liefst gelijkgestemde deelnemers aan ‘s levens feest.... In het verhaal van vandaag, echter, zijn het de ouden van dagen die bewegen, die handelen en die spreken.

De jonge ouders en de boreling doen er het zwijgen toe. Maar zij luisteren. En allesbehalve meewarig. Want deze beide hoogbejaarden leven bepaald niet in het verleden.

Zij hebben het over de toekomst. Die twee senioren leven, dag in dag uit, vanuit de visie op een toekomst. Zij verwachten. Zij verwachten een toekomst die niet door hartslagen wordt opgebruikt.

Zij verwachten niet een zo lang mogelijke verlenging van het leven dat nu nog het hunne is. Hun verwachting, hun visie reikt veel verder. Tot over de einder van het hun bekende leven heen.

Zij ontwaren in dit nieuwgeboren Kind een licht dat voor alle volken straalt. Zij verwachten Israls vertroosting; maar ‘Isral’ staat voor de hele mensheid.

Die twee senioren klagen niet over hun aftakeling, over hun terzijde staan, over hun niet meer meetellen, maar ontsteken voor een jong gezin het licht van vertroosting.

Zij klampen zich niet aan het verleden of heden vast, maar lopen vrop, het licht tegemoet. Twee bijzondere senioren. Zij prepareren zich niet op een Algemeen Beschaafd Sterven.

Wat is dat: een Algemeen Beschaafd Sterven? Dat is: de finale van een leven dat je altijd zelf in handen hebt genomen, en waarvan je het einde ook zelf in handen houdt.

En ookzlf het moment wilt regisseren waarop je eruit stapt. Met het behoud van de autonome persoon die je nu denkt te zijn. Ja, want wij denken en voelen heel anders dan

die twee oudjes in de tempel, 21 eeuen geleden. Wij zijn ons bewust dat we niets anders kunnen kennen dan het ons vertrouwde bestaan. Heeft dat aan onze verwachtingen beantwoord?

Soms wel, lang niet altijd; en menigeen slijt gedesillusioneerd zijn/haar dagen. Maar hoe ons leven ook verlopen is: in veruit de meeste gevallen houden we ons stoer,

en zeggen we dat we een mooi leven hebben gehad en dat we het op een goede, liefst mooie manier willen afronden. Want dat er hierna een toekomst zou lichten - dat dunkt

 ons een vroeger bangmakende en nu zoethoudende droom. Je moet hier en nu uit het leven halen wat erin zit, want anders is het te laat. Dat is ons levensdevies.

En: een ander komt het je niet brengen. Je moet het zlf doen. En ‘de’ Ander? Met een hoofdletter? Och, laten we eindelijk volwassen zijn. Sinterklaas was een sprookje voor onze kinderjaren.

God is een sprookje voor mensen die hun vrijheid niet aankunnen. Mensen die niet eigenhandig hun leven ter hand durven/kunnen nemen. Een volwassene anno 2017 durft te leven,

durft Algemeen Beschaafd te leven en wil alles z regelen dat hij/zij Algemeen Beschaafd kan sterven; en plaats maken voor hen die na hem/haar komen.

Het was, het is, het is gedaan. Ik draai zelf, op mjn tijd, het licht uit. Die twee senioren uit dit evangelie zijn met dat ‘zelf’ niet bezig. Zij weten maar al te goed hoe broos en hoe bros dat ‘zelf’ is.

En bloedpropje, en dat hele aanbeden ‘zelf’ is nergens. Dat weten wij ook, zelfs grondiger dan Simeon en Anna, maar we leven alsof dat ‘zelf’ almachtig is en blijft.

Die twee senioren wisten het anders. Zij verliezen zich dan ook niet in infantiel gewauwel tot het Kind dat hun onder ogen komt. Zij zien in dit misschien wel huilende borelingetje

het Licht der wereld opgaan - niet de goedkope glitter die wij ‘Christmas’ noemen en die wij nog vr Driekoningen al weer met de vuilnisman meegeven; nee, zij zien dat Licht de strijd aangaan

met de zwartste schaduw. ‘Er gaat een zwaard door je ziel’, zegt Simeon tot Maria - niet direct een doopsuikertje dat men uitreikt bij een babyborrel. Het Licht der wereld is een bevochten Licht.

 Twee senioren. Twee senioren met een toekomst. Met een verwachting: de verwachting van de Vertroosting. Niet sentimenteel, maar reel: ‘het zwaard door je ziel’. Het gevecht om het Licht.

Zij durfden het aan, dat gevecht. De Moeder en het Kind durfden dat aan - voor dat gevecht is Hij geboren en heeft Zij Hem gebaard. Sint Jozef durfde het aan, door zijn stilmakende nederigheid.

En wij? Durven wij het aan, dat gevecht? Of kiezen wij voor het Algemeen Beschaafde? oor het sprookje van het Allesbepalende Zelf? Dus, uiteindelijk, voor de Verdwijntruc, liefst middels

de Verdwijnpil, en dan nog slechts het Uitwuiven en de uitdovende herinnering? God betere het! zou ik bijna zeggen. Nou - God heeft het gebeterd. Het Licht gloort achter de einder.

Maar ook voor dit Licht word je door strijd geboren. Zo is het leven nu eenmaal.

 

A. van den Berg

 

Vieringen in de maand januari 2017

ZATERDAG 31 DECEMBER 2016 ST. JOZEF    OUDEJAARSAVOND

H. Mis 17.30 UUR

zang: Gemengd koor

t.i.v.: Levende en overleden leden van de fam. Aretz-Hamers. Mia Wijnhoven. Annie Vroegop-Evers. Fien Schappin-Nelissen.

ZONDAG 1 JANUARI  2017 ST. THERSIA     NIEUWJAARSDAG

H. Mis 10.30 UUR

t.i.v.: 

Overl. Zusters en familieleden van de Zusters Onder de Bogen. Jim en Lucien Soulier.

Arnaud Hesselink. Henk van den Biggelaar. Margriet Thimister. Hugo Bollen.

MAANDAG 2 JANUARI 2017 ST. THERESIA   9.00 uur H.MIS

WOENSDAG 4 JANUARI 2017 ST. JOZEF H. Mis 19.00 uur

DONDERDAG 5 JANUARI 2017 ST. THERESIA  9.00 uur H.MIS

VRIJDAG 6 JANUARI 2017 ST. THERESIA 9.00 uur H. MIS 1e vrijdag van de maand

VRIJDAG 6 JANUARI 2017 ST. JOZEF H. Mis 19.00 uur

ZATERDAG 7 JANUARI 2017 ST. JOZEF    DRIEKONINGEN

H. Mis 17.30 UUR

t.i.v.: Sjeng Smids. Tiny Jennekens-Wijnhoven (zesw.d.).

ZONDAG 8 JANUARI 2017 ST. THERSIA     DRIEKONINGEN

H. Mis 10.30 UUR

zang: Gemengd Koor

t.i.v.: Jim en Lucien Soulier. Wies Lieben-Schrijnemakers (1e jaard.). Hugo Bollen. Jeanny en Giel Dassen (jaard.).

Anneke Diemer-Van den Berg (6e jaard.). Jos Dassen-Gaemers.  .

MAANDAG 9 JANUARI 2017 ST. THERESIA   9.00 uur H.MIS

WOENSDAG 11 JANUARI 2017  ST. JOZEF  19.00 uur H.MIS

DONDERDAG 12 JANUARI 2017 ST. THERESIA  9.00 uur H.MIS

VRIJDAG 13 JANUARI 2017  ST. JOZEF   19.00 uur  H.MIS

ZATERDAG 14 JANUARI 2017 ST. JOZEF     DOOP VAN DE HEER

H. Mis 17.30 UUR

ZONDAG 15 JANUARI 2017 ST. THERSIA     DOOP VAN DE HEER

H. Mis 10.30 UUR

zang: Gemengd Koor

t.i.v.: Overl. Zusters en familieleden van de Zusters Onder de Bogen. Jim en Lucien Soulier.Overl. echtpaar Adriaans-Reck (jaard.).

MAANDAG 16 JANUARI 2017 ST. THERESIA   9.00 uur H.MIS

WOENSDAG 18 JANUARI 2017 ST. JOZEF  19.00 uur H.MIS

DONDERDAG 19 JANUARI 2017 ST. THERESIA  9.00 uur H.MIS

VRIJDAG 20 JANUARI 2017 ST. JOZEF  19.00 uur H.MIS

ZATERDAG 21 JANUARI 2017 ST. JOZEF 3e ZONDAG DOOR HET JAAR

H. Mis 17.30 UUR

zang: Gemengd Koor

t.i.v.: Michael Baguette.

ZONDAG 22 JANUARI 2017 ST. THERESIA  3e ZONDAG DOOR HET JAAR

H. Mis 10.30 UUR

t.i.v.: Elisa Schillings-Schiepers. Jim en Lucien Soulier.

MAANDAG 23 JANUARI 2017 ST. THERESIA   9.00 uur H.MIS

WOENSDAG 25 JANUARI 2017 ST. JOZEF  19.00 uur H.MIS

DONDERDAG 26 JANUARI 2017 ST. THERESIA  9.00 uur H.MIS

VRIJDAG 27 JANUARI 2017 ST. JOZEF  19.00 uur H.MIS

ZATERDAG 28 JANUARI 2017 ST. JOZEF   4e ZONDAG DOOR HET JAAR

H. Mis 17.30 UUR

zang: Gemengd koor

t.i.v.: Willy Reinders (jaard.).

ZONDAG 29 JANUARI 2017 ST. THERESIA  4e ZONDAG DOOR HET JAAR

H. Mis 10.30 UUR

zang: Gemengd Koor

t.i.v.:  Jim Soulier (6e jaard.) en Lucien Soulier. Bijz. int. uit dankbaarheid (91 jr.)

Corrie Theunissen-Lamkin (5e jaard.). Ietje Schyns-Wijdeveld (nms. oud-kerkbestuur.)

MAANDAG 30 JANUARI 2017 ST. THERESIA   9.00 uur H.MIS

Mocht u belangstelling hebben voor ons parochieblad laat ons dat weten.

Mensen buiten de parochie dienen zich te wenden tot bovenstaand adres.  

De kosten bedragen € 20 per jaar.