H.Jozef en Theresia Parochie Maastricht

                                              St. Theresiaplein 8, 6213 CG Maastricht tel: 043-3215591

                                          voor afspraken is de pastorie bereikbaar van maandag tot en met vrijdag

                                             van 10.00 uur tot en met 13.00 uur

                                                                 email: info@theresiamaastricht.net

Maand oktober 2016

Uit ons parochieblad

“LOS” - IS DAT HETZELFDE ALS “VRIJ” ?

‘Niemand van u kan mijn leerling zijnals hij zich niet losmaakt van al wat hij bezit’.

Het is even slikken; maar zolang bij ‘bezit’ aan ‘hebben’ wordt gedacht, kunnen we

Jou nog wel zo’n beetje volgen Jezus. Maar Jij denkt duidelijk niet alleen maar aan dingen die een mens kan hebben.

Want wat heb Je zojuist gezegd? ‘Als iemand zijn eigen leven niet haat, kan hijmijn leerling niet zijn’.

Je eigen leven, - dat heeft iemand niet, dat bn je. ‘Leven is geen kwestie van‘hebben’, leven is een zaak van zijn.

Moet een mens zijn eigen zijn haten? Dan haatje toch ook Degene die jou tot leven heeft geroepen?

 Dus: je Schepper. Dus: God.Dat zou toch pure godslastering betekenen?

En Je zegt nog meer krasse dingen, Jezus. ‘Als iemand zijn vader en moeder, zijn

vrouw en kinderen, zijn broers en zusters niet haat kan hij mijn leerling niet zijn’.

Je ouders zijn toch niet jouw bezit? Ze zijn je ouders, ze hebben, door jou te

verwekken en te ontvangen, deelgenomen aan Gods scheppende activiteit. Door die

daad roept God jou tot leven, tot zijn. Je hebt je leven niet, je bent je leven.

Daarom heet de eenwording tussen man en vrouw ook heilig.

En dan zou ik als leerling van Jou al die vormen van ’zijn’: vader zijn, moeder zijn,

echtgenoot zijn, broer zijn, zus zijn - die zou ik allemaal moeten haten en amputerenals evenzoveel

kwaadaardige gezwellen?Jezus, dezelfde Kerk die mij vandaag voorschrijft deze aan Jou toegeschreven woorden voor te lezen,

zegt in haar geloofsbelijdenis van Jou dat Jij de Eniggeboren Zoon van God bent.

En Jij zelf zegt op vele plaatsen in jouw evangelie dat Jij de band met en de wil van jouw Vader,

God de Schepper dus, boven alles stelt. Maar als Hij ons tot leven roept, dan komen wij ter wereld als een mens die

met medemensen in onlosmakelijke verbinding staat. Wij treffen onszelf aan alskind van onze moeder, als kind van onze vader,

als broer, of als zus; later alsvriend of vriendin; als man of als vrouw. Zonder al die vervlechtingen raken wij

emotioneel onderkoeld, of hard, of verdord en verdroogd - in n woord: gestoord.

Wij vallen buiten de scheppingsorde die jouw Vader juist heeft gewild en blijft willen.

Dat kan toch nooit jouw bedoeling zijn, Jezus, Zoon van de Vader, Zoon van Maria?

‘Vrij’ kan toch nooit betekenen: ‘Los van alle banden die het leven tot leven maken’?

Wat houd je dan nog over? Leegte, die poolkoude leegte en de poolkoude stilte van

het heelal. De stilte die jouw Vader juist voorgoed doorbroken heeft door te spreken

- door scheppend te spreken.Die leegte - die kan toch nooit jouw levensdoel zijn, Jezus.

Wat bedoel Je dan wel?Misschien dit: dat geen enkele levensband, geen enkele liefdesband een obsessie

moet worden. Dat een mens geen enkele band moet verabsoluteren. Want wie het

ene absoluut maakt, verwaarloost of ontkent het andere. Alles staat in betrekking

tot elkaar, en juist in en door die betrokkenheid op elkaar in relatie tot God, de

Vader van alles en allen. Als het z zit met jouw woord van deze zondag herademen wij, Jezus.

Maar jouw woord is vandaag zeer kras, om niet te zeggen: staalhard.

Laat ons jouw zachte moed, jouw lichte last en jouw zachte juk hervinden enbewaren.

A. van den Berg

 

 

Vieringen in de maand oktober 2016

ZATERDAG 1 OKTOBER 2016 ST. JOZEF 27e ZONDAG DOOR HET JAAR

H. Mis 17.30 UUR

t.i.v.:Huub Gregoire en Riet Hollewijn (jaard.). Henk Beurskens. Br Wilders. Nieke en Jacques Cremers-Danils (jaard.). Jeanne Danils.

ZONDAG 2 OKTOBER 2016 ST. THERSIA   27e ZONDAG DOOR HET JAAR

H. Mis 10.30 UUR

zang: Gemengd koor

t.i.v.: Echtpaar Kerkhofs-Huijsmans. Elisa, Maria en Cornelia Heynen. Overl. Zusters en familieleden van de Zusters Onder de Bogen.

Jim en Lucien Soulier. Mia Nicolaes-Schiepers. Arnaud Hesselink.

MAANDAG 3 OKTOBER 2016 ST. THERESIA   9.00 uur H.MIS

WOENSDAG 5 OKTOBER 2016 ST. JOZEF  19.00 uur H.MIS

DONDERDAG 6 OKTOBER  2016 ST. THERESIA  9.00 uur H.MIS

VRIJDAG 7 OKTOBER 2016 ST. THERESIA 9.00 uur H. MIS

1.STE VRIJDAG VAN DE MAAND

VRIJDAG 7 OKTOBER 2016 ST. JOZEF  19.00 uur H.MIS

ZATERDAG 8 OKTOBER 2016 ST. JOZEF    28e ZONDAG DOOR HET JAAR

H. Mis 17.30 UUR

zang: Gemengd koor

t.i.v.:  Overl. ouders Sins-Hameleers.

ZONDAG 9 OKTOBER 2016 ST. THERSIA   28e ZONDAG DOOR HET JAAR

H. Mis 10.30 UUR

zang: Gemengd koor

t.i.v.: Johannes Bronckers en Jeannette Bronckers-Beckers (jaard.) Jim en Lucien Soulier. Jean en Bert Devens-Lieben.

Levende en overl. leden van de fam. Chambille-Erven (jaard.).

MAANDAG 10 OKTOBER 2016 ST. THERESIA   9.00 uur H.MIS

WOENSDAG 12 OKTOBER 2016 ST. JOZEF  19.00 uur H.MIS

DONDERDAG 13 OKTOBER  2016 ST. THERESIA  9.00 uur H.MIS

VRIJDAG 14 OKTOBER 2016 ST. JOZEF  19.00 uur  H.MIS

ZATERDAG 15 OKTOBER 2016 ST. JOZEF      29e ZONDAG DOOR HET JAAR

H. Mis 17.30 UUR

zang: Gemengd Koor

t.i.v.: Br Wilders.

ZONDAG 16 OKTOBER 2016 ST. THERSIA     29e ZONDAG DOOR HET JAAR

H. Mis 10.30 UUR

t.i.v.: Lei en Annie Durlinger-Moors. Jim en Lucien Soulier. Overl. Zusters en familieleden van de Zusters Onder de Bogen.

 Jos, Mart en Ben Hermans en Annie Hermans-Kleuters.

MAANDAG 17 OKTOBER 2016 ST. THERESIA   9.00 uur H.MIS

WOENSDAG 19 OKTOBER 2016 ST. JOZEF  19.00 uur H.MIS

DONDERDAG 20 OKTOBER  2016 ST. THERESIA  9.00 uur H.MIS

VRIJDAG 21 OKTOBER 2016 ST. JOZEF  19.00 uur H.MIS

ZATERDAG 22 OKTOBER 2016 ST. JOZEF     30e ZONDAG DOOR HET JAAR

H. Mis 17.30 UUR

t.i.v.: Guus Schutgens (10e jaard.). Fien Schappin-Nelissen.

ZONDAG 23 OKTOBER  2016 ST. THERSIA     30e ZONDAG DOOR HET JAAR

H. Mis 10.30 UUR

zang: Gemengd Koor

t.i.v.:

Bijz. intentie uit dankbaarheid voor een 50-jarig huwelijk.en t.i.v.: Jim Soulier. Lucien Soulier (10e jaard.) Jo Dolmans.

Phine Frederiks (jaard.) Overledenen van de fam. Krischker-Kinne.Pierre Hesemans. Fien Hesemans-Van Haaster (1e jaard.).

Overl. ouders Smulders-Lieben (jaard.). Giel Dinjens. Piet Steverink.

MAANDAG 24 OKTOBER 2016 ST. THERESIA   9.00 uur H.MIS

WOENSDAG 26 OKTOBER 2016 ST. JOZEF  19.00 uur H.MIS

DONDERDAG 27 OKTOBER  2016 ST. THERESIA  9.00 uur H.MIS

N.B.: vrijdag 28 october om 9.00 i.p.v. 19.00 uur in de St. Theresiakerk !

ZATERDAG 29 OKTOBER 2016 ST. JOZEF     ALLERHEILIGEN

H. Mis 17.30 UUR

zang: Gemengd Koor

t.i.v.: Henk en Leon Beurskens. Br Wilders. Pie Jansen. Annie Vroegop-Evers.

Mia Wijnhoven. Fien Schappin-Nelissen. Gerard Geelen.

ZONDAG 30 OKTOBER  2016 ST. THERSIA     ALLERHEILIGEN

H. Mis 10.30 UUR

zang: Gemengd Koor

t.i.v.: Elisa en Marcel Schillings-Schiepers. Antoine Verbij. Jim en Lucien Soulier. Ben, Jos, Mart en Annie Hermans.

Marie-Jeanne Yheck-Delcourt (1e jaard.). Overl. fam. Dassen-Frederiks. Michel Dols (zesw.d.).

Jeu Berghmans. Henk van den Biggelaar. Giel Dinjens (2e jaard.). Ietje Schyns-Wijdeveld (zesw.d.).

MAANDAG 1 NOVEMBER 2016 ST. THERESIA   9.00 uur H.MIS

WOENSDAG 2 NOV. ST. JOZEF ALLERZIELEN

H. Mis 17.30 uur

zang: gemengd koor

WOENSDAG 2 NOV. ST. THERESIA ALLERZIELEN

H. Mis 19.00 uur

zang: gemengd koor

 

 

Mocht u belangstelling hebben voor ons parochieblad laat ons dat weten.

Mensen buiten de parochie dienen zich te wenden tot bovenstaand adres.  

De kosten bedragen € 20 per jaar.