H.Jozef en Theresia Parochie Maastricht

                                              St. Theresiaplein 8, 6213 CG Maastricht tel: 043-3215591

                                          voor afspraken is de pastorie bereikbaar van maandag tot en met vrijdag

                                             van 10.00 uur tot en met 13.00 uur

                                                                 email: info@theresiamaastricht.net

Maand juni 2017

Uit ons parochieblad

 

KONING BEN IK

(Koningsdag 2017)

Koningsdag. De dag waarop de Noordelijke Nederlanden hun staatsvorm vieren en hun koning fêteren. Gaat het daarbij om het leiderschap over ons volk en ons land?

Onze koning heeft vrijwel geen politieke macht. Hij is volkomen gebonden – en dat heeft hij in een interview voorafgaande aan zijn blijde incomste

ook met zoveel woorden gezegd – aan de volkswil zoals die tot uiting komt in de wisselwerking tussen het kabinet en het parlement.

Dat die wisselwerking kan verworden tot schier eindeloos gekissebis met vrijwel uitsluitend partijbelang als leidmotief, zoals we in de afgelopen maanden weer

eens uitentreure mochten meemaken – daaraan kan de koning niets veranderen. Daarover mag hij in het openbaar zelfs geen opmerking ventileren.

Van een politiek leiderschap kan en mag bij onze koning geen sprake zijn. Wat voor soort leiderschap kan hij dan wèl uitoefenen? Een moreel leiderschap?

Berustend op een spiritueel leiderschap? Daarvoor heeft hij drie mogelijkheden. Hem komen nl. drie rechten toe:

X het recht om geraadpleegd te worden.

Dit recht raakt ernstig beknot doordat de koning niet langer een informateur

(we zeggen tegenwoordig in padvinderstaal ‘verkenner’ aanwijst die de mogelijkheden tot vorming van een kabinet moet aftasten).

X het recht om aan te moedigen. Het recht waarvan alle leidinggevenden bij voorkeur gebruik maken.

Het lijkt zo comfortabel om te deinen op het golven van de volkswil. Maar die volkswil kent zijn luimen en zijn grillen….

X het recht om te waarschuwen. Het recht dat de meeste risico’s in zich bergt. Het recht dat een visie, een vue vergt.

Het recht dat de waarheidsvraag niet alleen stelt, maar ook, prudent, beantwoordt. Die drie rechten heeft b.v. de Duitse Bondspresident ook.

Gauck benutte die, evenals ettelijke van zijn voorgangers, op indrukwekkende wijze – niet steeds bevorderlijk voor de nachtrust van de Bundeskanzlerin;

maar Angela kan tegen een stootje – zelfs als zij geconfronteerd wordt met de ungehobelte Kinderstube waarin Donald Trump zijn ellebogen heeft ontwikkeld.

Gauck laat zien dat moreel c.q. spiritueel leiderschap iets anders behelst dan het paaien van de volkswil. Een koning moet niet zigzaggen met de waan of de goudkoorts van de dag.

Hij moet een voorbeeld zijn. Hij mag zijn royale inkomen best eens tegen het licht houden. Als een koning alleen maar nauwlettend toeziet op zijn politieke onaantastbaarheid,

heeft hij moreel niets te melden, laat staan spiritueel. Terwijl zijn stem zó wegwijzend zou kunnen zijn; juist gelet op de kakofonie aan meningen die

de sociale (maar zo dikwijls a-sociale!) media over ons uitstorten. Hij is, als herder van de natie, een symbool van eenheid. Kabinetten komen en doen hun uiterste best

om niet te snel te gaan, maar helaas!; parlementen en partijen verdampen met hen, maar de koning blijft. Moge de stem van de koning als herder de veelvervige kudde

die ons volk heden is, samensmeden tot een bezield verband. Opdat het geblaat van de calculerende consument plaats maakt voor de daadkracht van de moreel ontwaakte burger! 

A. van den Berg 

Vieringen in de maand juni 2017

DONDERDAG 1 JUNI 2017 ST. THERESIA   9.00 uur H.MIS

VRIJDAG 2 JUNI 2017  ST. THERESIA  9.00 uur  H.MIS

1e vrijdag van de maand

VRIJDAG 2 JUNI 2017  ST. JOZEF   19.00 uur  H.MIS

ZATERDAG 3 JUNI 2017 ST. JOZEF    HOOGFEEST VAN PINKSTEREN

H. Mis 17.30 UUR

zang: Gemengd Koor

t.i.v.: Pastoor Bonnemayers. Frans Brepoels. Tiny Jennekens-Wijnhoven. Riny Willems-Jamin. Nardy Habets.

Willy en Gerda Reinders-Notermans. Mia Hogenboom-Nulens. Dirk Overkleeft. Bijz. int. uit dankbaarheid (verj.dag)

ZONDAG 4 JUNI 2017 ST. THERSIA      HOOGFEEST VAN PINKSTEREN

H. Mis 10.30 uur

zang: gemengd koor

Met medewerking van de fanfare St. Servatius

t.i.v.: Overl. Zusters en familieleden van de Zusters Onder de Bogen. Margriet Thimister. Netty Franssen-Gerardu.

Jim en Lucien Soulier. Michel Dols en Mieneke Dols-Gerardu. Arnaud Hesselink. Sjarel Sondeijker.

Ietje Schyns-Wijdeveld. Fernand Tripels. Hugo Bollen. Carlo van de Kragt. Piet Steverink (1e jaard.).

MAANDAG 5 JUNI 2017 ST. THERESIA   9.00 uur H.MIS

WOENSDAG 7 JUNI 2017  ST. JOZEF  19.00 uur H.MIS

DONDERDAG 8 JUNI 2017 ST. THERESIA  9.00 uur H.MIS

VRIJDAG 9 JUNI 2017  ST. JOZEF 19.00 uur  H.MIS

ZATERDAG 10 JUNI 2017 ST. JOZEF HEILIGE DRIE-EENHEID

H. Mis 17.30 UUR

zang: Gemengd koor

t.i.v.:  Bea Baguette-Linssen. Ine Jenniskens-Stemker.

ZONDAG 11 JUNI 2017 ST. THERSIA      HEILIGE DRIE-EENHEID

H. Mis 10.30 UUR

zang: Gemengd Koor

t.i.v.:  Netty Franssen-Gerardu. Jim en Lucien Soulier. Jo Veugen. Jan Kok.

Ben, Annie, Mart en Jos Hermans. Mia Hogenboom-Nulens. Piet Steverink.

MAANDAG 12 JUNI 2017 ST. THERESIA   9.00 uur H.MIS

WOENSDAG 14 JUNI 2017 ST. JOZEF  19.00 uur H.MIS

DONDERDAG 15 JUNI 2017 ST. THERESIA  9.00 uur H.MIS

VRIJDAG 16 JUNI 2017 ST. JOZEF  19.00 uur H.MIS

ZATERDAG 17 JUNI 2017 ST. JOZEF   SACRAMENTSDAG

H. Mis 17.30 UUR

zang: Gemengd Koor

t.i.v.:  Mia Hogenboom-Nulens.

ZONDAG 18 JUNI 2017 ST. THERESIA  SACRAMENTSDAG

H. Mis 10.30 UUR

muziek: vetus aes (aajd koper)

t.i.v.:Overl. Zusters en familieleden van de Zusters Onder de Bogen. Dames Oomes. Jim en Lucien Soulier.

Ietje Schyns-Wijdeveld. Jan Kok. Fernand Tripels. Netty Thönissen-van Eijsden. Piet Steverink. Antoinette Brok-Vaessen. Hélène Salomon-Maraite. .

MAANDAG 19 JUNI 2017 ST. THERESIA   9.00 uur H.MIS

WOENSDAG 21 JUNI 2017 ST. JOZEF  19.00 uur H.MIS

DONDERDAG 22 JUNI 2017 ST. THERESIA  9.00 uur H.MIS

VRIJDAG 23 JUNI 2017 ST. JOZEF  19.00 uur H.MIS

ZATERDAG 24 JUNI 2017 ST. JOZEF   12e ZONDAG DOOR HET JAAR

H. Mis 17.30 UUR

zang: Gemengd Koor

t.i.v.: Jef Habets. Ine Jenniskens-Stemker. Ton Van Attekum. Christine Maijs-Blanken. 

ZONDAG 25 JUNI 2017 ST. THERESIA 12e ZONDAG DOOR HET JAAR

H. Mis 10.30 UUR

zang: Catotsh

t.i.v.:  Overl. Zusters en familieleden van de Zusters Onder de Bogen. Overledenen van de fam. Erven-Lonis (jaard.).

Jim en Lucien Soulier. Netty Franssen-Gerardu. Arnaud Hesselink. Sjarel Sondeijker. Fernand Tripels. Ietje Schyns-Wijdeveld. Carlo van de Kragt.

MAANDAG 26 JUNI 2017 ST. THERESIA   9.00 uur H.MIS

WOENSDAG 28 JUNI 2017 ST. JOZEF  19.00 uur H.MIS

DONDERDAG 29 JUNI 2017 ST. THERESIA  9.00 uur H.MIS

VRIJDAG 30 JUNI 2017 ST. JOZEF  19.00 uur H.MIS

 

Mocht u belangstelling hebben voor ons parochieblad laat ons dat weten.

Mensen buiten de parochie dienen zich te wenden tot bovenstaand adres.  

De kosten bedragen € 20 per jaar.